14 Mai

14 Mai

Geneza 14:1-16

Geneza 14:16 : ,,Avram a adus înapoi toate bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său Lot, cu averile lui, precum şi pe femei şi norodul.”

Oamenii ne cunosc după caracterul nostru şi caracterul nostru se vede în alegerile pe care le facem. Alegerile slabe arată un caracter slab şi ele conduc la consecinţe regretabile. Alegerile înţelepte descoperă relaţia noastră cu Dumnezeu; astfel primim asigurarea că trăim în prezenţa Domnului şi-L onorăm prin trăirea noastră.

Lot a trăit lângă Sodoma în jur de patrusprezece ani, înainte de a fi capturat de cei patru împăraţi care i-au biruit în luptă, în Valea Sidim, pe cei cinci împăraţi. Lot a ajuns prizonier. Cum a contribuit alegerea lui Lot la aceste consecinţe? Lot a ales să trăiască departe de Dumnezeu şi aproape de păcat. Ce alegeri ai făcut astăzi şi ce consecinţe vor avea ele mâine? Ce prieteni alegi? Cum alegi să-ţi petreci timpul? Ce alegi să urmăreşti la televizor ? Ce cărţi alegi să citeşti? Pe ce lucruri alegi să-ţi cheltuieşti banii? Cum alegi să te închini lui Dumnezeu astăzi? Toate aceste alegeri au consecinţe! Alegi să fii pe placul altora sau alegi să fii pe placul Domnului? Ţi-au adus deciziile tale probleme? Ce alegeri vei face astăzi, pentru ca mâine să nu ajungi la strâmtorare?

Lot a ales confortul lumii, prestigiul lumii, oferta lumii – ele au dus la opresiune şi la moarte. Avraam a ales pacea, umilinţa, credincioşia, responsabilitatea faţă de darurile primite de la Dumnezeu şi a ajuns la victorie. Cu cine semeni mai mult: cu Lot sau cu Avraam?

Dumnezeu îi oferă celui credincios tot ce are el nevoie ca să fie victorios în viaţă.

Dumnezeu pregăteşte arme spirituale ca cel credincios să biruie în luptă.

În 2 Corinteni 2:14-15, ni se spune: ,,Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei care sunt pe calea mântuirii şi printre cei care sunt pe calea pierzării.”

Avraam s-a luptat ca să-l salveze pe Lot. Pentru cine te lupţi tu astăzi pentru a-l salva?

Avraam s-a aşezat în ţinutul pe care i l-a dat Dumnezeu, trăind o viaţă liniştită şi bucurându-se de tot ceea ce i-a dat Dumnezeu. Lot a ales să locuiască într-un ţinut turbulent, plin de conflicte din cauza puterii, bogăţiilor şi teritoriilor.

Dintr-o dată, liniştea lui Avraam a fost întreruptă de o veste teribilă: Lot şi familia lui au fost luaţi prizonieri. De fapt, Lot a invitat necazul în viaţa lui, atunci când a ales să locuiască în Sodoma, cetatea plină de păcat. El a dorit o viaţă de prosperitate, uşoară şi plină de privilegii pe care se părea că le oferea Sodoma. Fiind implicat în viaţa politică, el era în pericol. Războiul i-a adus captivitatea. Avraam s-a grăbit să meargă să-l salveze pe nepotul lui, fără să se gândească la durerea pe care acesta i-a pricinuit-o în trecut. Observi generozitatea caracterului la Avraam ? El nu i-a spus lui Lot: ,,Cum ţi-ai aşternut patul, aşa să te culci!” ci, prin curaj, credinţă şi lipsă de egoism, a pornit la luptă împreună cu ostaşii lui ca să-l elibereze pe Lot.

Dumnezeu i-a dat lui Avraam experienţa unei relaţii foarte apropiate cu El. Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi a continuat să-L audă vorbindu-i. Pe măsură ce Avraam Îl onora pe Dumnezeu, El îl onora pe Avraam printre popoarele din vremea lui. Abilitatea lui Avraam de a aduna trei sute optsprezece ostaşi indică ceva despre calităţile lui de conducător, calităţi primite de la Dumnezeu. Biruinţa lui Avraam îl ajută să fie respectat de împăratul Sodomei şi de oamenii din jur. Avraam a stat în picioare ca să facă binele, pentru că Dumnezeu era cu el. Din păcate, împăratul Sodomei şi Lot nu au înţeles avertizarea lui Dumnezeu prin aceste evenimente. Nici nu au apreciat harul lui Dumnezeu arătat prin această eliberare. Oare dacă s-ar fi pocăit când au văzut ce a făcut Dumnezeul lui Avraam, ar mai fi fost distrusă Sodoma? Cum ar fi putut influenţa oraşul lor prin pocăinţă!?

Abilitatea lui Avraam de a aduna trei sute optsprezece ostaşi ne dă o evidenţă clară a bogăţiei lui. El, cu multă grijă, L-a onorat pe Dumnezeu pentru bogăţiile lui. Şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă la Hebron, un oraş antic frumos, aproape de Ierusalim.

Doamne, ajută-mă să stau aproape de Tine şi departe de păcat!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s