25 Mai

25 Mai

Geneza 15:1-6

Geneza 15:1: ,,După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”.”

Biblia este plină de promisiuni. Această expresie: ,,Nu te teme!”, se repetă în Biblie de trei sute şasezeci şi cinci  de ori (una pe zi). De fapt, aceasta este o poruncă.

Iată câteva texte biblice care ne încurajează să nu ne temem:

Isaia 41:10: ,,Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”

Iosua 1:9: ,,Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

Isaia 44:8: ,,Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu

ţi-am spus Eu demult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu în afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!”

Dumnezeu ne porunceşte să luăm scutul credinţei (Efeseni 6:16), să ne rugăm şi să ne încredem în El. În Psalmul 56:3, citim: ,,Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” Toţi cei care-L slujesc pe Hristos, trebuie să-L cunoască şi să creadă că El este Scutul lor cel puternic. Când îi ajutăm pe alţii din punct de vedere spiritual, vom întâmpina opoziţie din partea duşmanilor văzuţi sau nevăzuţi. Să ne amintim de prezenţa şi de puterea Domnului, alegând să umblăm prin credinţă în toate vremurile, experimentând ajutorul Lui.

Avraam tocmai refuzase oferta financiară din partea împăratului Sodomei şi Dumnezeu îi deschide ochii să vadă că nu a pierdut nimic. Dumnezeu i-a dat bucurie şi mulţumire, stări pe care nu i le putea oferi nimeni. Dumnezeu ne dă întotdeauna mai mult decât pierdem, de dragul Lui. Ai experimentat acest lucru?

Iată ce spune Pavel în Filipeni 3:8-10: ,,Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui.”

Iar în Evrei 11:25-26, se scrie despre Moise:  ,,Ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.  El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.”

Doamne, Te rog, ajută-mă să nu mă tem de suferinţă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s