27 Mai

27 Mai

Geneza 15:1-6

Geneza 15:1: ,,După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare”.”

Ce înseamnă: ,,Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avraam”? Cine i-a vorbit? Cine este Cuvântul Domnului?  Este Domnul Isus Hristos. Şi pe vremea lui Avraam, şi în zilele noastre, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Calea către o relaţie bună cu Dumnezeu Tatăl (Ioan 14:6). Prin Avraam au fost binecuvântate toate naţiunile pământului (Geneza 12:13), căci atunci când el a crezut că va avea un fiu, prin credinţă, a privit spre Fiul care va fi Mântuitorul lumii. Toate promisiunile făcute lui Avraam arată spre Fiul Lui Dumnezeu. Numai credinţa în Fiul face ca promisiunile să fie experimentate. Iată ce spune Domnul Isus în Ioan 8:56: ,,Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.”

Domnul Isus este Mielul care a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Apocalipsa 13:8, spune: ,,Şi toţi locuitorii pământului I se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.” Crucea lui Hristos se înalţă deasupra timpului.

Ca şi Avraam, toţi oamenii sunt păcătoşi. Când credem promisiunea iertării, o viaţă nouă ia chip în noi şi credinţa creşte. Dumnezeu îi declară neprihăniţi pe toţi cei care cred în Domnul Isus (naşterea din fecioara Maria, viaţa, lucrarea, răstignirea, moartea, îngroparea, învierea şi înălţarea Lui). Foarte mulţi teologi consideră că cel mai important verset din Biblie este Geneza 15:6: ,,Avram a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.”

Cum te bucuri de realitatea faptului că Dumnezeu te acceptă ca neprihănit înaintea Lui, prin Domnul Isus Hristos? Crezi tu ceea ce El a promis (că te acceptă datorită jertfei Domnului Isus)? Crezi că, deşi nu eşti perfectă, poţi fi considerată neprihănită prin credinţa în Domnul Isus Hristos? Aceasta este promisiunea care poate fi o temelie solidă şi rezistentă pentru tot restul vieţii tale.

Neprihănirea primită prin credinţă este harul dat de Dumnezeu pentru păcătosul iertat!

Cuvântul Domnului ne vorbeşte astăzi  şi nouă.

Tată ceresc, Îți mulţumesc pentru Cuvântul lui Dumnezeu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s