7 Iunie

7 Iunie

Geneza 17:1-8

Geneza 17 :1: ,,Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană”.”

Ţi S-a arătat Domnul vreodată? Cum? Cum S-a prezentat? Dumnezeul cel Atotputernic? Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu este Atotputernic? Te-a chemat El ca să Îl urmezi? Te-a chemat El să trăieşti în curăţie? Te-a chemat El ca să umbli fără prihană?

Eu cred că Avraam şi Sara au realizat că efortul lor de a împlini promisiunea lui Dumnezeu prin puterile lor, după mintea lor, a produs mai multe dificultăţi şi nu a adus nici o soluţie. Totuşi, Dumnezeu Se descoperă din nou lui Avraam şi îi schimbă numele. Fiecare nume folosit de Dumnezeu în Vechiul Testament arată o nouă faţă a personalităţii lui Dumnezeu. Dumnezeul cel Atotputernic (El Shaddai), înseamnă că nimic nu este imposibil pentru El. Acest lucru a fost o mare încurajare pentru Avraam. Dumnezeu Şi-a reînnoit promisiunea faţă de Avraam cu privire la fiul care se va naşte din Sara. Din punct de vedere omenesc, acest lucru era imposibil, căci Sara era stearpă (nu putea avea copii) şi Avraam era bătrân, avea nouăzeci şi nouă de ani.

Fiecare nouă descoperire vine cu o nouă responsabilitate. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam ca să umble înaintea Lui fără prihană. Avraam a căzut cu faţa la pământ. Omul care simte prezenţa Domnului, este plin de un adânc respect, de o profundă  reverenţă. Care a fost atitudinea inimii lui Avraam? Ce înseamnă faptul că a căzut cu faţa la pământ înaintea lui  Dumnezeu?  Când a fost ultima dată  când tu ai fost  aşa de copleşită de prezenţa lui Dumnezeu, încât ai căzut cu faţa la pământ înaintea Lui?

Ce înseamnă să trăieşti fără prihană? În Matei 5:48, ni se spune: ,,Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” Ce însemnă să fii desăvârşit? Să fii matur spiritual? Să dezvolţi caracterul tău tot mai mult în asemănare cu cel al Domnului Isus Hristos? Cine este desăvârşirea noastră? În Coloseni 1:28, se afirmă: ,,Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.” Hristos este desăvârşirea noastră!

Noi Îl urmăm pe Hristos. În Filipeni 3:12, 15, ni se spune:  ,,Nu că am şi câştigat premiul, sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Gândul acesta, deci, să ne însufleţească pe toţi, care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.”

Credincioşii Îl ascultă pe Dumnezeu şi caută iertarea Lui atunci când păcătuiesc. Crucea lui Hristos este în stare să rupă puterea păcatului din viaţa celor credincioşi. Când păcătuim, trebuie să ne pocăim şi să ne maturizăm. În Evrei 6:1, se afirmă: ,,De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu.”

Puterea lui Dumnezeu lucrează în credincioşi. Filipeni 2:13, spune: ,,Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea.”

Doamne, Îți mulţumesc pentru prezenţa şi puterea Ta în viaţa mea!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s