8 Iunie

8 Iunie

Geneza 17:1-8

Geneza 17:3: ,,Avram s-a aruncat cu faţa la pământ şi Dumnezeu i-a vorbit.”

Oare de ce s-a aruncat Avraam cu faţa la pământ?

Domnul Isus a îngenuncheat atunci când S-a rugat.  În Luca 22:41, se  afirmă: ,,Apoi, S-a depărtat de ei ca la o aruncătură din piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage.”

Pavel a îngenuncheat când s-a rugat. În Efeseni 3:14, se relatează: ,,Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos.” În Faptele Apostolilor 20:36, se afirmă: ,,După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi.” Iar în Faptele Apostolilor 21:5, ni se spune: ,,Dar când s-au împlinit zilele, am plecat şi ne-am văzut de drum; şi ne-au petrecut toţi, cu nevestele şi copiii, până afară din cetate. Am îngenuncheat pe mal şi ne-am rugat.”

Prezenţa lui Dumnezeu a fost foarte reală pentru Avraam, pentru Daniel, pentru Ioan – ei au căzut cu faţa la pământ (Geneza 17:3; Daniel 8:19; Apocalipsa 1:17). Ce spune postura trupului nostru despre felul cum ne rugăm? De ce nu experimentăm şi astăzi adâncimea bucuriei în prezenţa Domnului? Suntem noi prea reci şi prea formali? Spontaneitatea în ceea ce priveşte poziţia trupului revelează atitudinea inimii. Poate poziţia trupului să influenţeze mintea? Când Îl auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne, răspunsul nostru trebuie să fie spontan, el trebuie să arate o adâncă reverenţă. În Filipeni 2:10, ni se spune: ,,…pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” Când a fost ultima dată când ai văzut pe cineva că s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului?

Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam. Dumnezeu a început conversaţia cu privire la promisiunile Lui cu o frază plină de har. A făcut un lucru nou în viaţa lui Avram: i-a dat un nume nou: Avraam. I-a schimbat numele din Avram, în Avraam. În Scriptură, un nume nou dat de Dumnezeu înseamnă o nouă natură, o nouă putere.  Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îl va face tatăl multor naţiuni şi i-a spus că împăraţi se vor naşte din urmaşii lui. I-a dat ţinutul Canaanului, care este Israelul de astăzi. Dumnezeu este Dumnezeul poporului Israel. Evreii sunt o naţiune care locuieşte pe pământul promis lui Avraam, în ciuda tuturor păcatelor lor, în ciuda persecuţiilor, a masacrelor sau migraţiilor dintr-o ţară în alta de-a lungul istoriei. Israelul este un popor separat de toate popoarele lumii. Chiar dacă ei continuă să fie necredincioşi, nu vor avea pace până când Îl vor recunoaşte pe Mesia şi se vor întoarce să împlinească profeţiile scrise.

Ai un nume nou şi o natură nouă prin credinţa în Salvatorul? Dumnezeu ne cheamă să ne purtăm într-un chip vrednic de numele pe care îl purtăm (suntem copii ai Lui), să trăim o viaţă pe placul Domnului. Efeseni 4:1, ne spune: ,,Vă sfătuiesc, deci, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o.”

Ce faci în vremuri grele? Aştepţi în tăcere ajutorul Domnului? Îţi iei crucea în fiecare zi şi Îl urmezi pe Domnul? Îi permiţi Domnului să îţi schimbe vechea personalitate şi să-ţi transforme planurile şi dorinţele? La ce obicei rău îţi cere Domnul să renunţi? Ce relaţie nesănătoasă îţi spune Domnul să  părăseşti? Te cheamă Domnul să te muţi din zona confortului tău? Ce decizii vei lua săptămâna aceasta ca să participi la împlinirea promisiunilor Lui?

            Supunerea faţă de Dumnezeu ne ajută să experimentăm promisiunile şi binecuvântările Lui. Te vei supune Lui?

Doamne, ajută-mă să mă port într-un chip vrednic de numele pe care îl port: copilul Tău!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s