17 Iunie

17 Iunie

Geneza 18:16-33

Geneza 18:27: ,,Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă”.”

Pentru că Avraam a îndrăznit să vorbească cu Dumnezeu,  El i-a descoperit lucruri noi în ceea ce priveşte judecata Lui cu privire la Sodoma. Dumnezeu judecă păcatul care a intrat în lume prin Adam şi Eva (Geneza 3:17-18; Romani 8:22).

Dumnezeu testează credinţa şi necredinţa. El vede şi cunoaşte totul. Este un judecător perfect. Se apropie de locul şi de părţile implicate ca să vadă dovezi,  să stabilească verdictul şi să pronunţe sentinţa (S-a dus la Avraam şi i-a vorbit despre Sodoma). De asemenea, îngerii care au vizitat Sodoma, au oferit poporului din această cetate oportunitatea de a-şi vedea păcatul, dar oamenii din Sodoma au fost aşa de orbiţi spiritual, încât nici măcar pedeapsa cu orbire fizică nu i-a convins să se pocăiască. Judecata finală a devenit inevitabilă.

Bunătăţile şi îndurările Domnului nu se sfârşesc niciodată. Dumnezeu nu a distrus cu uşurinţă omenirea pe care El a creat-o şi a iubit-o. El a făcut o judecată dreaptă. Când îngerii s-au întors către Sodoma, Domnul a stat de vorbă cu Avraam şi i-a dat lui Avraam oportunitatea să mijlocească pentru Sodoma. Avraam a fost foarte conştient de bunătatea şi de îndurarea Domnului. Cu siguranţă că s-a îngrijorat de nepotul lui, Lot, dar în mijlocirea lui, el nici măcar nu îl menţionează, ci se roagă pentru tot oraşul. Nu cred că şi-a imaginat cât de mare este păcatul în acel oraş. Nici un om din acel oraş nu vroia să fie salvat de Dumnezeu. Pare imposibil faptul că Lot nu a fost deloc influenţat de atmosfera din Sodoma, dar, adevărul este că, nici măcar zece credincioşi nu s-au putut găsi în cetate. Este foarte trist faptul că nici măcar cei din familia lui Lot nu au fost credincioşi Domnului. Dacă ar fi fost zece oameni credincioşi, Domnul ar fi salvat cetatea Sodoma.

Avraam şi-a bazat rugăciunea pe dreptatea lui Dumnezeu, căci El este Judecătorul cel drept. Caracterul perfect al lui Dumnezeu este baza în toate rugăciunile noastre. Dumnezeu nu poate răspunde unor rugăciuni care nu sunt în conformitate cu ceea ce reprezintă caracterului Lui. Rugăciunea noastră trebuie să fie biblică. Unii oameni cred că Sodoma ar fi putut fi salvată dacă Avraam ar fi mijlocit mai mult. L-a călăuzit Dumnezeu pe Avraam în rugăciune? A fost Avraam în acord cu Dumnezeu când s-a oprit din mijlocire? Când citeşti Cuvântul şi poruncile Domnului, te gândeşti la caracterul lui Dumnezeu, la promisiunile Lui şi la acţiunile Lui? Cum te ajută Cuvântul Domnului să te rogi după voia Lui? Cum îţi creşte încrederea în Dumnezeu şi cum ştii că rugăciunile tale împlinesc scopul lui Dumnezeu?

Doamne, ajută-mă să mă rog biblic!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s