1 Iulie

1 Iulie

Geneza 21:1-21  

Geneza 21:1-2: ,,Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.”

Dumnezeu Şi-a adus aminte că i-a promis Sarei şi lui Avraam că vor avea un copil. Ca şi Isaac, şi noi suntem fiii promisiunilor cereşti. Ismael l-a persecutat pe Isaac. Copiii fireşti îi persecută pe cei duhovniceşti. De aceea, trebuie alungată firea pământească ca să rodească firea duhovnicească.

Relaţia dintre Ismael şi Isaac este o imagine a tensiunii dintre natura veche a creştinului şi natura cea nouă. Dorinţele omului firesc se luptă cu voia lui Dumnezeu. Firea pofteşte împotriva Duhului Sfânt. De aceea, nu putem să facem tot ce dorim. Păcatul lucrează în noi ca să nu credem adevărul şi ne îndeamnă să ne purtăm asemenea lumii din jurul nostru. Păcatul trebuie alungat din viaţa noastră. Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt trebuie să locuiască din belşug în noi. Să ne socotim morţi faţă de păcat (Romani 6:11) şi să ne răstignim firea pământească, cu poftele şi dorinţele ei (Galateni 5:24).

Care sunt obiceiurile vechi la care eşti tentată să te întorci din nou? Care sunt căile lumii care te atrag? Cine îţi controlează inima şi cum îţi afectează viaţa şi lupta cu păcatul acest tip de control? Cine te ajută în lupta zilnică cu păcatul? Iată ce citim în următoarele două versete:

Romani 8:14: ,,Căci toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”

Galateni 5:16, 25: ,,Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Dacă sunt, într-adevăr, călăuzită de Duhul Sfânt, atunci păşesc după instrucţiunile Lui. Umbli tu călăuzită de Duhul Sfânt? Sunt două feluri de trăiri: trăirea prin eforturile umane şi trăirea prin puterea Duhului Sfânt. Nu suntem plăcuţi Domnului dacă umblăm conduşi de firea pământească şi de dorinţele ei. Nimeni nu poate să biruie păcatul prin efort personal. Fără Hristos, suntem robi ai păcatului. Numai credinţa în Fiul lui Dumnezeu dă pace inimilor noastre. Trăieşti viaţa de credinţă prin eforturile tale sau prin călăuzirea Duhului Sfânt?

Cei doi fii ai lui Avraam reprezintă două feluri de viaţă: o viaţă a robiei şi o viaţă a libertăţii. A încerca să fim plăcuţi lui Dumnezeu prin eforturile noastre, prin activităţi religioase şi prin păzirea unor legi, este robie. Viaţa trăită prin credinţa în Hristos este libertate. Fără Hristos, nu putem face nimic. Fără Hristos, nu există libertate. Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt ne împuternicesc să trăim o viaţă de credinţă, care este plăcută Domnului. Trăieşti în robie sau în libertate?

Doamne, vreau să trăiesc prin călăuzirea şi puterea Duhului Sfânt!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s