10 Iulie

10 Iulie

Geneza 22:1-5

Geneza 22:1: ,,După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă” a răspuns el.”

Ce preţuieşti cel mai mult în viaţă? Răspunsul poate fi: o persoană, mai mult persoane. Ne iubim familia şi prietenii şi suntem disperaţi la gândul că-i vom pierde. Poate spui că Dumnezeu este valoarea ta cea mai mare şi poate că este adevărat. Dumnezeu cunoaşte cât de mult Îl prețuim pe El sau cât îi preţuim pe alții, şi totuşi, El ne cheamă la ceva mai înalt: la o loialitate mai adâncă, la o dragoste mai profundă, la o mai mare încredere în El, căci acestea duc la legături mai curate şi mai de calitate cu cei din jurul nostru. Numai Dumnezeu este perfect în dragoste, în bunătate şi în credincioşie şi numai promisiunile Lui sunt veşnice. Dumnezeu vrea să ne dea o viaţă plină de bucurie şi pace, dar acest lucru nu se întâmplă decât dacă El este în centrul vieţii şi atenţiei noastre. În cartea Corinteni, găsim trei calităţi care trebuie să caracterizeze viaţa celui credincios: dragostea, credinţa şi nădejdea. Dragostea este cea mai mare (1 Corinteni 13:13). Adevărata dragoste faţă de Dumnezeu vine prin credinţă, căci fără credinţă, nu suntem plăcuţi Domnului (Evrei 11:6). Dragostea şi credinţa dau naştere nădejdii. Dacă ne încredem în Dumnezeu în legătură cu viitorul nostru, nu vom fi daţi de ruşine (Romani 5:5). În capitolul 22 din Geneza, vedem că Avraam a fost plin de credinţă, nădejde şi dragoste. Dragostea adâncă şi costisitoare a lui Avraam venea din credinţa lui în Dumnezeu. El a crezut că cererea lui Dumnezeu, care îi spunea să-l sacrifice pe fiul lui, nu era în contradicţie cu dragostea lui Dumnezeu faţă de Avraam şi faţă de Isaac. Avraam a crezut că Dumnezeu va fi credincios promisiunilor Lui, indiferent de circumstanţe şi a crezut că Dumnezeu poate să îl învie pe Isaac din morţi (Evrei 11:17-19). Avraam a aşteptat ca Dumnezeu să îi ofere o experienţă care întrece frica unei tragedii. Asemenea Domnului nostru Isus Hristos, care a fost pe cruce, ascultând de Dumnezeu, Avraam a ascultat de Tatăl şi credinţa lui a biruit testul. Acest capitol din Geneza este o imagine a lui Dumnezeu faţă de poporul Lui. Ascultarea fiului Isaac faţă de tatăl lui Avraam arată spre ascultarea perfectă a Fiului faţă de Tatăl Ceresc.

Avraam l-a iubit foarte mult pe fiul lui, pe Isaac. Este vreo asemănare între Isaac şi Domnul Isus? Ce îţi comunică următoarele versete?

Ioan 10:17-18: ,,Tatăl  Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

Ioan 18:11: ,,Isus i-a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau”?”

În Filipeni 2:8, ne este descris Domnul Isus: ,,La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce.”

Ce este un substitut, un înlocuitor? Ce substitut sau înlocuitor a pregătit Dumnezeu în locul lui Isaac? Dumnezeu a pregătit o jertfă în locul lui Isaac, un berbec care şi-a încurcat coarnele într-un tufiş.

Atitudinea lui Isaac ilustrează dragostea lui Hristos faţă de Tatăl. Isaac a cărat lemnele pentru focul de jertfă, iar Domnul Isus a purtat crucea în spate, fiind El Însuşi Mielul de jertfă. În ce fel este Domnul Isus un substitut pentru tine?

Doamne, Îţi mulţumesc pentru Jertfa care m-a salvat!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s