15 Iulie

15 Iulie

Geneza 22:15-18: ,,Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam şi a zis: „Pe Mine Însumi jur”, zice Domnul, „pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea”!”

Domnul a jurat că va împlini promisiunile Lui faţă de Avraam. Dumnezeu face acest lucru ca să arate clar că scopul şi natura Lui nu se schimbă. Promisiunile lui Dumnezeu i-au dat speranţă lui Avraam şi au fost ancorele vieţii lui, care i-au dat siguranţă. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne dă şi nouă speranţă, astăzi şi pentru totdeauna.

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam cu urmaşi, i-a dat victorie asupra duşmanilor şi l-a făcut o binecuvântare spirituală pentru toţi credincioşii din orice vreme. Binecuvântările au venit pentru că Avraam L-a crezut şi L-a ascultat pe Dumnezeu.  În ciuda greutăţilor, credinţa lui a triumfat.

Unii oameni se tem să se predea total Domnului. Ei tremură de frică la gândul că Dumnezeu le va cere să renunţe la ceva sau la cineva foarte drag. Este cumva frică în inima ta cu privire la ceea ce ar putea să ceară Domnul de la tine?

Oamenii care au atenţia fixată la tot felul de situaţii, sunt orbi faţă de chemarea lui Dumnezeu şi nu-L ascultă nici măcar în situaţiile care sunt foarte clare. Te cheamă Domnul să faci un pas înainte de a învăţa ascultarea faţă de El? În care domenii din viaţa ta spui: ,,şi dacă…”, ,,dar, eu…”, ,,nu acum” etc.? Vrei să spui ,,DA” la chemarea Domnului şi la experimentarea binecuvântărilor Lui?

Asculţi de Domnul în casa ta? Asculţi de Domnul în biserica ta? Asculţi de Domnul la locul tău de muncă sau la şcoală?

Chemarea lui Dumnezeu implică sacrificiul de sine. Orice sacrificiu pe care nu ni-l cere Domnul este făcut în zadar (1 Samuel 15:22-23). Dumnezeu nu ne dă niciodată mai mult decât putem duce, ci El ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru (Romani 8:28). Putem să ne încredem în Dumnezeu, căci El are har pentru noi şi ne va ajuta să-I dăm slavă în toate situaţiile pe care El le trimite în viaţa noastră.

Doamne, ajută-mă să mă predau Ţie cu toată fiinţa mea!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s