18 Iulie

18 Iulie

Geneza 23

Geneza 23:19: ,,După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastă-sa, în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, adică Hebron, în ţara Canaan.”

Sara a murit în ţara promisă. Ea este o persoană foarte importantă în istoria poporului Israel şi de aceea, moartea ei a rămas scrisă pe paginile Scripturilor – istoria ei a fost mai importantă decât istoria altor femei. Ca şi Avraam, a păcătuit şi ea, dar a avut o credinţă puternică. Cei doi au greşit şi unul faţă de altul, dar a existat iertare între ei. Unitatea din familia lor a fost o caracteristică dominantă. Isaac, fiul lor, fiul făgăduinţei, a suferit pentru moartea mamei lui, dar a fost mângâiat atunci când s-a căsătorit cu Rebeca.

Moartea Sarei a fost o oportunitate pentru Avraam ca să-şi exprime credinţa în promisiunile lui Dumnezeu într-un fel foarte curajos. Prima şi, de fapt, singura bucată de pământ pe care a cumpărat-o şi pe care a avut-o în stăpânire în ţara promisă pentru el şi pentru urmaşii lui, a fost cea în care a îngropat-o pe Sara. Avraam şi-a arătat credinţa când a cumpărat pământul care i-a fost promis. De ce a plătit el pentru pământul care i-a fost promis? Ce descoperă acest lucru despre caracterul lui Avraam? Cum se descoperă credinţa ta în lucrurile mici şi mari?

Moartea Sarei putea să-l determine pe Avraam să se întoarcă din Canaan în ţara lui de naştere, ca să nu-şi mai amintească de moartea ei, dar felul în care a îngropat-o, a arătat credinţa lui. Cum ar putea moartea unui om drag din familia ta să fie o oportunitate prin care să se vadă credinţa ta?

Te grăbeşti să asculţi de Domnul? Cât de doritoare eşti ca să renunţi la ceea ce dă semnificaţie vieţii tale? Pe cine iubeşti mai mult decât pe Dumnezeu? Îl iubeşti destul de mult pe Salvatorul încât să-l încurajezi pe copilul tău, sau pe al altora, ca să asculte de chemarea Lui? Îl iubeşti mai mult pe Domnul decât iubeşti casa şi bunurile tale? Cauţi mai întâi şi mai mult Împărăţia şi neprihănirea lui Dumnezeu? Cât de mult renunţi la mândria şi la confortul tău când Domnul te cheamă să-L mărturiseşti înaintea altora chiar şi atunci când treci prin greu?

Când te dăruieşti Domnului şi asculţi de poruncile Lui, experimentezi bucuria pe care numai Domnul o poate da.

Pentru cine te rogi ca să-i fie mărită credinţa? Pentru cine te rogi ca să asculte de Domnul şi să îşi predea viaţa Domnului? Pentru cine te rogi ca să aibă dragoste, nădejde şi bucurie? Pentru cine eşti tu o mângâiere? Cum te rogi pentru cei care au pierdut pe cineva drag din familia lor?

Doamne, ajută-mă să-i preţuiesc pe alţii până sunt în viaţă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s