24 Iulie

24 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Decizia lui Avraam de a-l trimite pe slujitorul lui să caute o mireasă pentru Isaac, demonstrează tăria credinţei lui Avraam. Cât de imposibil era pentru slujitorul lui Avraam să găsească femeia potrivită pentru fiul stăpânului? Cât de greu a fost să o convingă pe aceasta să facă o călătorie de aproximativ 900 de Kilomentri, pe jos şi pe cămile…, pentru ca să se căsătorească cu un om pe care nu l-a văzut niciodată? Totuşi, Avraam a crezut că Dumnezeu îi cere acest lucru. Această încredere în Dumnezeu, această mare credinţă este ultima menţionată pe paginile Scripturilor în legătură cu viaţa lui Avraam. Prin multe experienţe ale vieţii, Avraam a ajuns la această înălţime spirituală. S-a încrezut în Dumnezeu cu toată inima şi a cunoscut voia Lui. A ales credinţa şi ascultarea de Dumnezeu.

Dumnezeu netezeşte calea Lui sub paşii noştri. El ne uşurează dificultăţile, ne călăuzeşte şi ne dă ajutor pentru ca planul Lui să se împlinească.

Scriptura nu ne spune numele slujitorului pe care l-a trimis Avraam după o soţie pentru Isaac. Mulţi cred că numele lui este Eliezer din Damasc, pe care Avraam a vrut să-l facă moştenitorul lui, din cauză că nu a avut copii (înainte de a avea copiii, căci i-a avut la bătrâneţe (Geneza 15:2)). Dacă este aşa, ce mare diferenţă între Eliezer şi Ismael! Eliezer a ales să se dăruiască stăpânului său cu bucurie, pentru ca Dumnezeu să împlinească scopul Lui în viaţa lui Isaac. Acest slujitor credincios stăpânului Avraam, este un exemplu clasic pentru toţi credincioşii slujitori ai Stăpânului Ceresc. Trăind lângă Avraam, el a văzut credinţa lui şi a fost martor la minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viaţa lui Avraam. A văzut minunea naşterii lui Isaac, pe când Avraam avea o sută de ani. A văzut binecuvântările Domnului în familia lui Avraam. De aceea, el a încărcat zece cămile cu provizii pentru călătorie, şi de asemenea, cu bijuterii, cu daruri şi cu haine pentru mireasă (lucruri care dovedesc posibilitatea lui Isaac de a avea grijă de ea şi seriozitatea propunerii căsătoriei). A plecat şi a ajuns la destinaţie. Dar cum să găsească fata? S-a oprit la fântână, unde oile erau adăpate şi unde fetele veneau după apă. Avea o misiune grea, de aceea, a început să-şi verse sufletul înaintea Domnului. S-a rugat din toată inima pentru îndurarea Lui şi pentru izbândă în călătorie.

Roagă-te Domnului din toată inima ta ca El să-ţi dea izbândă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s