14 August

14 August

Geneza 26:8-11: ,,Fiindcă şederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul Filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă-sa Rebeca. Abimelec a trimis să-l cheme pe Isaac şi i-a zis:  „Nu  mai  încape  îndoială că e nevastă-ta.   Cum ai  putut  zice:  „E  soră-mea?” Isaac i-a răspuns: „Am zis aşa ca să nu mor din pricina ei.” Şi Abimelec a zis: „Ce ne-ai făcut? Ce uşor s-ar fi putut ca vreunul din norod să se culce cu nevastă-ta şi ne-ai fi făcut vinovaţi.” Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod: „Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât.”

Credincioşii sunt întotdeauna urmăriţi. S-ar putea ca necredincioşii să nu vadă ascultarea noastră de Dumnezeu, dar cu siguranţă, vor vedea păcatele noastre. Cine te urmăreşte pe tine? Ce văd cei care te urmăresc?

Vedem aici că Isaac are o judecată greşită referitoare la caracterul lui Abimelec. La fel îl judecă greşit şi pe fiul lui, pe Esau. Pe cine judeci tu greşit?

Este trist că un păgân îi atrage atenţia unui copil al Domnului, îi spune că a greşit. Cum se poate ca purtarea unui necredincios să fie mai bună decât a unui credincios? Observăm în lume oameni care nu-L cunosc şi nu-L cred pe Domnul, dar au o purtare mai bună decât a unor credincioşi. Acest lucru este trist, căci credincioşii trebuie să fie bogaţi în fapte bune. Cum este purtarea ta?

În acest moment, nu vedem alte pierderi în viaţa lui Isaac – numai conştiinţa lui pătată. Cred că i-a fost ruşine de purtarea lui. De fapt, el a câştigat, ca şi Avraam, care a câştigat bogăţie în Egipt – protecţie din partea lui Abimelec şi harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm. Credincioşii din Vechiul Testament nu au fost perfecţi, dar Dumnezeu a avut har faţă de ei. Tot aşa, şi astăzi, harul lui Dumnezeu se arată faţă de noi şi ne învaţă să ne rupem de păcat şi să învăţăm ascultarea de Dumnezeu.

Isaac a ales să rămână într-un loc dificil, periculos. A ascultat de Dumnezeu şi nu s-a dus în Egipt. S-a supus lui Dumnezeu şi L-a ascultat. Câţi dintre noi rămânem în locul în care ne-a pus Dumnezeu? Dumnezeu ne promite prezenţa şi protecţia Lui dacă ascultăm de El. În ce loc greu te-a pus Dumnezeu chiar acum şi cum Îl vei căuta pe Dumnezeu în locul greu în care te-a pus? Cum vei căuta prezenţa şi protecţia lui Dumnezeu acolo unde El te-a aşezat? Chiar dacă sunt duşmani în jurul nostru, Dumnezeu ne apără dacă Îl ascultăm. Iată ce citim în Proverbe 16:7: ,,Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.”

Doamne, Îţi mulţumesc pentru prezenţa şi protecţia Ta!

Advertisement

2 thoughts on “14 August

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s