23 Octombrie

23 Octombrie

Geneza 35:1-29

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Ce este o curăţire spirituală? O inimă curată? Un cuget curat? Mărturisirea păcatelor? Numai Dumnezeu mă curăţeşte de păcatele mele. Numai Dumnezeu poate să-mi dea un cuget curat. Numai Dumnezeu poate să-mi ierte păcatele, prin credința în Domnul Isus Hristos.

În Psalmi 51:7, 10, suntem învăţaţi cum să ne rugăm: ,,Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!”

În Isaia 1:16, ni se spune ce să facem: „Spălaţi-vă, deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!”

În Evrei 9:13-14, primim explicaţii: ,,Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!”

Pocăinţa este absolut necesară pentru dezvoltarea mea duhovnicească. Odată cu pocăinţa, Duhul Sfânt vine să lucreze în viaţa mea.

În Matei 3:8, suntem îndemnaţi: ,,Faceţi, deci, roade vrednice de pocăinţa voastră.”

În Faptele Apostolilor 2:38, ni se porunceşte:  „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

În Iacov 4:8, ni se spune: ,,Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!”

În 1 Corinteni 10:20, suntem avertizaţi: „Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.”

În Efeseni 5:5, se afirmă: ,,Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.”

De ce ai nevoie să fii curat (curățit)?

Doamne, îmi doresc mult să fiu iertată de păcatele mele, să am o inimă curată şi un cuget bun. Vreau să alung din faţa ochilor mei toate faptele rele. Îți mulţumesc pentru sângele Domnului Isus, care mă curăţeşte de păcate şi mă ajută să slujesc cu umilinţă Dumnezeului cel viu. Eu ştiu că nu pot sluji la doi domni, ci numai unuia.

Doamne, eu caut să mă păzesc de cuvinte înșelătoare, de ceartă, de mândrie, de curvie, de stricăciune, de lăcomie, de viclenie, de fățărnicie, de răutate, de invidie, de minciună, de idolatrie; ca să intru în Împărăţia lui Hristos.

Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat! Curăţeşte-mă Tu, şi voi fi curat!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s