31 Octombrie

31 Octombrie

Geneza 35:1-29

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Care sunt dumnezeii străini pe care trebuie să-i scoatem afară din mijlocul nostru? Care sunt idolii pe care noi și cei dragi ai noștri îi iubim? Ce trebuie să scoatem afară din casele noastre? Cum să ne împotrivim răului?

Domnul este cu noi în călătoria pe care o facem prin viaţă. El ne învaţă să ne împotrivim păcatului şi influenţelor rele. Nu este uşor să-i învăţăm pe copiii noştri cum să se împotrivească răului. Responsabilitatea părinţilor este mare în ceea ce priveşte stabilirea valorilor biblice în casele lor. Un lucru important este ca părinţii să-i înveţe pe copii să iubească muzica bună. Toți oamenii iubesc muzica? Poate muzica să devină un dumnezeu străin în biserică? Muzica poate să devină un idol pentru mulți credincioși neatenți la valorile spirituale. Muzica bună este o valoare. Care este muzica bună? În multe case este mult necaz din cauza muzicii pe care o iubesc cei tineri. Poate muzica să fie un idol? Poate muzica să fie murdară? Poate muzica să ne influențeze la rău și la păcat? Cum te rogi pentru copiii tăi ca să iubească muzica bună? Care muzică ar trebui să o scoatem afară din casele noastre și din Casa Domnului?

Începem să uităm cu toţii ce este muzica duhovnicească despre care citim în Biblie. Cum putem să păstrăm în bisericile noastre şi muzica părinţilor şi a bunicilor noştri? Cum putem să-i motivăm pe copiii talentaţi să înveţe să cânte la un instrument? Cum putem să-i ajutăm pe cei mai puţin talentaţi să aprecieze muzica bună?

Ce putem face ca să renunţăm la muzica firească din bisericile noastre? Ce este o muzică firească? În înţelegerea mea, o muzică firească este plăcută trupului şi minţii (are cuvinte plăcute), dar nu este plăcută Domnului (Domnul nu o acceptă pentru că nu El este cel înălţat, ci omul) şi nu are puterea de a transforma inima omului (rămânem aceleaşi persoane pline de păcat şi de pofte şi după cântare).

Când a fost ultima dată când Domnul S-a coborât prin cântare cu prezenţa Lui în inima ta? Când te-ai prăbuşit înaintea Lui pentru că ţi S-a descoperit ca fiind Cel Sfânt, care merită toată închinarea? Care sunt experienţele tale când cânţi laudele Domnului?

Ce muzică se aude în casa ta, în maşina ta, în biserica ta? Cât de mult îţi vorbeşte Domnul prin muzică? Cât de multă linişte îţi dă Domnul prin muzica pe care o asculţi? Ce muzică asculţi în ziua bucuriei şi ce muzică asculţi în ziua necazului? Ce învaţă cei din jur din observaţiile tale cu privire la muzica duhovnicească? Cât de mult te rogi pentru biserica ta ca să cânte cântări duhovniceşti? Cât de mult te rogi pentru cei care aleg cântările şi le cântă în biserica ta?

Te rogi Domnului ca să te ajute să eviţi critica faţă de muzica altora? Ai încercat vreodată să vorbeşti înţelept cu cei care conduc cântările în biserica ta şi să le propui să cânte o cântare duhovnicească? Cât de limitat este repertoriul în biserica ta? Te-ai gândit vreodată că poate Domnul te cheamă să te rogi pentru cei care aleg cântările în biserica ta? Ţi-ar fi greu să te rogi un minut pe zi pentru biserica ta, ca Domnul să îi binecuvânteze pe cântăreţi, ca ei să fie oameni duhovniceşti, oameni smeriţi şi curaţi, care cântă cântări duhovniceşti?

Roagă-te pentru muzica şi cântăreţii din biserica ta!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s