Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu

Image result for pray

Daniel 2

Daniel 2:20-22: ,,Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.”

În timp ce Daniel își găsea bucuria și liniștea binecuvântându-L pe Dumnezeu, împăratul  Nebucadnețar era chinuit, căci a avut nişte visuri pe care nu le-a înțeles. Duhul îi era tulburat, şi i-a pierit somnul. Atunci, el a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători şi pe Haldei, ca să-i tâlmăcească visurile. Când ei au venit, şi s-au înfăţişat înaintea împăratului, au rămas uimiți de cerința împăratului și  au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe pământ, care să poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată nici un împărat, oricât de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un vrăjitor, cititor în stele sau Haldeu! Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta.”

            Împăratul s-a mâniat, şi s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului. Daniel a auzit și a vorbit cu minte şi cu judecată, cu înțelepciune și cu tact lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieşise să omoare pe înţelepţii Babilonului. Daniel nu a fost nervos, nu a protestat, nu a făcut o petiție împotriva împăratului, nu a scris un articol pe Facebook, ci s-a rugat, căci el cunoștea puterea rugăciunii. Cât de importantă este rugăciunea pentru tine? Ce faci în primul rând când ai probleme? Te pleci pe genunchi sau alergi încolo și încoace ca să rezolvi lucrurile prin puterea și înțelepciunea ta?

Daniel s-a dus la împărat, şi l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi, Daniel s-a dus în casa lui, şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor lui: Hanania, Mişael şi Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel şi tovarăşii lui odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului. Domnul i-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie, în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor, zicând: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!”. Ce simți când citește rugăciunea lui Daniel?

După multă rugăciune, Daniel s-a dus înaintea împăratului şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.” Cât de mult te rogi când nu înțelegi viața și circumstanțele dificile prin care treci? Poți să spui că este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele inimii tale? Câte taine ți-a descoperit Domnul în anul acesta în urma rugăciunilor tale? Câtă experiență cu Domnul ai adunat până acum din viața ta de rugăciune? Ai încercat vreodată să îți notezi într-un caiet răspunsurile tale la rugăciuni sau experiențele tale cu Domnul? Cât de mult îți dorești ca să vezi că Domnul Se implică în viața ta?

Doamne, ajută-mă să mă rog pentru orice lucru!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s