Felul nostru de trai

Felul nostru de trai

2 Petru 3

2 Petru 3:11-13: ,,Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”

            Doamne, mă gândesc adesea ce fel de persoană trebuie să fiu. Tu ai spus că toate lucrurile au să se strice și ceea ce contează este purtarea sfântă și evlavioasă, așteptarea și grăbirea venirii zilei lui Dumnezeu. Tată ceresc, Îți mulțumesc că mi-ai spus în Cuvântul Tău ca să îmi dau toate silinţele ca să unesc cu credinţa  fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrînarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă am din belşug aceste lucruri în viața mea, ele nu mă vor lăsa să fiu nici leneşă, nici neroditoare în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Voi căuta să îmi întăresc chemarea şi alegerea, ca să nu alunec pe cale. Ajută-mă să fiu cu luare aminte la lucrurile acestea, ca să le știu și să rămân tare în adevăr (2 Petru 1).

Doamne, Tu m-ai învățat că religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume (Iacov 1:27). Ajută-mă să nu uit acest lucru. Îmi doresc să  iubesc pe cei din jur cu dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută. Vreau să fiu o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie, în smerenie. Iau seama la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dau altora. Nu sunt nepăsătoare de darul care este în mine, ci sunt cu luare aminte asupra felului în care mă las folosită de Tine în lucrările încredințate (1, 2 Timotei).

Doamne, Te rog ajută-mă să vorbesc lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă, să fiu tează la valorile Tale, cinstită, cumpătată, sănătoasă în credinţă, în dragoste, în răbdare. Vreau să am o purtare cuvincioasă, o viaţa curată, să-mi văd de treburile casei, să fiu plină de bunătate și fapte bune, supusă autorităților pe care Tu le-ai pus în viața mea, ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să mă dau pe mine însămi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, să dau dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă, ca potrivnicul să rămână de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău despre mine. Tu rog, ajută-mă să Te urmez cu credincioşie, ca să fac cinste învăţăturii lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Îți mulțumesc pentru harul Tău, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, care a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos (Tit 2).

Doamne, ajută-mă să fiu înțeleaptă în toate lucrurile!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s