Fiara din mare

Fiara din mare

Apocalipsa 13:1-10

Apocalipsa 13:8: ,,Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.”

Locuitorii pământului vor alege să i se închine lui Satan sau lui Dumnezeu. Satan întotdeauna s-a luptat împotriva lui Dumnezeu și a căutat să Îl învingă pe Dumnezeu prin corupția rasei umane. Puterea lui Satan și decepțiile lui subtile vor înșela chiar și cele mai luminate minți care nu au ales protecția lui Dumnezeu. Autoritatea și influența răului asupra lumii vor părea o victorie pentru Satan. Puținii creștini care vor mai rămâne, vor fi sub apăsarea răului și uciși pentru credință. Credincioșii sunt chemați ca să fie răbdători, credincioși loiali lui Hristos și înțelepți. Acum este vreamea pregătirii. Se apropie sfârșitul. Suferința va fi scurtă, să nu descurajăm, căci Domnul ne va ajuta să sfârșim în credință. Cei ce vor rezista înșelăciunii și falsității, vor refuza oferta lui Satan – semnul fiarei și vor fi loiali adevărului lui Hristos. Răbdarea și mărturia creștinilor vor dovedi că Satan este înfrânt.

Poporul Domnului știe că Dumnezeu este credincios Cuvântului Lui și tot ceea ce a promis se va împlini. Sângele Mielului l-a biruit pe Satan. Cei ce-L urmează pe Miel se vor împotrivi fiarei pentru că ei știu că toată autoritatea și puterea este a Dumnezeului lor cel viu și adevărat în vecii vecilor. Ești cumva în pericol ca să fii înșelată de cel rău? Toți credincioșii sunt ispitiți să cedeze la presiunea și propaganda lumii. Unii ajung descurajați și chiar modelați după valorile lumii, fără să știe. Lucrarea lui Satan este să înfrice și să înșele. Cum ai putea să-ți dovedești într-un mod practic dedicarea ta față de Hristos? Vei citi și vei aplica Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ca să te păzești de falsitate? Vei căuta să te conformezi voii lui Dumnezeu? Vei învăța să te bazezi pe puterea lui Dumnezeu?

Trebuie să fii sigură că numele tău este scris în cartea vieții Mielului. Dacă nu ești sigură, roagă-te Domnului să trimită pe cineva în viața ta ca să te ajute să înțelegi și să crezi Cuvântul Domnului prin care ai asigurarea că numele tău este scris în cartea vieții. Poate Domnul îți cere chiar acum ca să înduri o greutate, o situație. Domnul îți formează caracterul și dezvoltă calitățile Lui în viața ta prin toate greutățile vieții. Ai încredere în Hristos pentru putere și tărie să înduri. Încrederea în oameni este foarte limitată și uneori duce la dezastru. Unii dintre cei mai mari oameni din istorie ne-au dezamăgit. Numai Hristos rămâne sprijinul nostru adevărat. Închinarea față de Hristos este singura noastră salvare. Numai Hristos ne scapă de înșelăciune, falsitate și decepție. El ne-a dat viața prin jertfa Lui pe cruce și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Puterea învierii Lui ne ajută să-l biruim pe Satan.

Doamne, ajută-mă să biruiesc frica și înșelăciunea!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s