Evanghelia Împărăţiei

Matei 24:1-28

Matei 24:14: ,,Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Trebuie să cunoşti Evanghelia Împărăţiei. Evanghelia Împărăţiei trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Pentru cei ce cred, Evanghelia Împărăţiei este mântuire. Pentru cei ce nu cred, Evanghelia Împărăţiei este mărturie. Vrem să cunoaștem vremurile sfârșitului și să înțelegem avertizările Domnului pentru ca să nu fim furați de înșelăciunea lumii. Ucenicii au vrut să ştie mai multe lucruri cu privire la vremea sfârşitului. Domnul Isus îi avertizează pe ucenici de pericolul înşelăciunii în cinci domenii: Hristoşi mincinoşi şi învăţătură falsă, războaie şi veşti de războaie, dezastre naturale, persecuţie şi imoralitate. Mulţi oameni, de-a lungul vremurilor, s-au proclamat eliberatori spirituali. Sunt mulţi oameni chiar și astăzi, care vorbesc despre Domnul Isus, dar nu Îl urmează. Scriitorii Bibliei, într-un mod repetat, prezic înmulţirea conducătorilor falşi şi a credinţelor false şi periculoase, odată cu progresul în toate domeniile vieţii. Biserica este ameninţată. Pentru cei ce cred în Domnul Isus Hristos, siguranţa lor este în puterea lui Hristos, Cel care-i păzeşte de înşelăciunea lumii. Trebuie să-i învăţăm pe copii acest adevăr şi pe cei ce nu cunosc adevărul. Credincioşia în învăţarea şi trăirea Scripturilor este nu numai calea de a ne păzi de înşelăciune, dar şi o minte şi o inimă plină de pace, linişte şi încredere în Salvatorul nostru, în toate timpurile şi în toate locurile. Să nu te depărtezi de mesajul curat al Scripturilor ca să auzi avertizarea Domnului Isus Hristos și să asculţi chemarea Lui la trăirea adevărurilor scrise în Scripturi.

Domnul Isus ne spune că vom auzi de războaie şi veşti de războaie, dar să nu ne înspăimântăm, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Vedem că un neam se scoală împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Să nu ne alarmăm, ci să ne încredem în Dumnezeu, Cel care guvernează lumea după planul Lui. Să ne rugăm pentru pacea inimii în orice situație. Domnul Isus ne spune că vor fi cutremure de pământ, foamete şi epidemii. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Aceste evenimente sunt o imagine a judecăţii lui Dumnezeu din cauza răului, păcatului. Dezastrele naturale ne amintesc despre puterea Creatorului nostru, dar nu sunt neapărat semnele sfârşitului. Ele au existat încă din timpurile primilor oameni.

Domnul Isus ne spune şi nouă, ca ucenicilor odinioară, că toţi cei credincioşi au fost şi vor fi persecutaţi într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru credinţa lor. Unii credincioși şi-au dat viaţa pentru Hristos. Biblia ne spune că persecuţia va fi mai mare înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. ,,Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.” Oare vrea Domnul să ne trezească prin persecuţie? Cum răspunzi când cineva te întreabă despre credinţa ta? Ai fi gata să rişti să mergi în locuri periculoase ca să duci Evanghelia la cei ce nu o cunosc? Te temi de persecuţie? Dumnezeu îi numeşte fericiţi pe cei ce sunt prigoniţi: Matei 5:11-12: ,,Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi.” Domnul Isus ne spune să ne ferim de învăţătura falsă, de credinţa care duce la: fapte rele, la coborârea standardului moral şi etic, la iubirea de bani şi alte lucruri în defavoarea iubirii de Dumnezeu. Să nu fim ocupaţi cu activităţi lumeşti. Dragostea faţă de lucruri materiale şi confort cresc stricăciunea, aduc răceală în relaţii şi multă confuzie. Dacă te-ai răcit, te-ai împietrit sau eşti în confuzie, întoarce-te la Adevăr. Cineva din jurul tău pretinde că-i creştin, dar este rece şi împietrit. Veghează! Răceala în relaţii duce la indiferenţă faţă de Dumnezeu și la  gândire falsă. Cere Duhului Sfânt să reaprindă focul dragostei în viaţa ta şi în familia ta.

Doamne, vreau să iubesc Evanghelia Împărăţiei!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s