Sfintească-se Numele Tău

Trăim zile când creștinii seamănă foarte mult cu necreștinii. Dacă cei credincioși au aceeași atitudine față de suferință ca și necredincioșii, dacă sunt frustrați ca și necredincioșii, lacomi ca și necredincioșii, nemulțumiți ca și necredincioșii, îngrijorați ca și necredincioșii, nervoși ca și necredincioșii, vinovați și necinstiți ca și necredincioșii etc.,  de ce ar căuta necredincioșii să fie credincioși?

Nietzsche, flozoful german, un păgân, a spus odată: ,,Dovedește-mi că ești răscumpărat și atunci voi crede în Răscumpărătorul tău.”

Vrei să știi de ce lumea nu crede în Hristos, de ce unii credincioși nu sfințesc Numele lui Dumnezeu? Într-o anumită măsură, unii dintre cei credincioși sunt vinovați pentru că nu arată, nu dovedesc faptul că sunt răscumpărați. Atunci lumea spune că nu-i relevant să fii creștin pentru că toți trăiesc la fel. Dacă Hristos nu face diferență în viața unui credincios, cum va face diferență în viața unui necredincios? Satan stă gata să aducă rușine Numelui lui Dumnezeu. Când ne rugăm: Sfintească-se Numele Tău!, distrugem planurile lui Satan. Această cerere: Sfintească-se Numele Tău, este o rugăciune pe care o vom rosti chiar și în Împărăția Tatălui. Vom cânta pentru totdeauna: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul!, și Aleluia Celui sfânt!, – ceea ce înseamnă sfințirea și glorificarea Numelui Domnului.

Doamne, Tu ești sfânt și Te rog ajută-mă să sfințesc Numele Tău prin gândirea, vorbirea, purtarea și lucrarea mea.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s