O problemă serioasă

Clevetirea este o problemă serioasă. De ce ne atenționează Pavel? Este o problemă în Biserică. Există o problemă între femei: clevetirea. Și apoi alte păcate ale limbii: bârfa, vorbirea de rău, acuzații false, intrigi, scandal, minciuni, certuri. Noi știm că diavolul este mincinos și tatăl minciunilor. Este acuzatorul fraților (Apocalipsa 12:10). Satan L-a acuzat pe Dumnezeu și L-a vorbit de rău în grădina Eden când i-a sugerat Evei să se îndoiască de Dumnezeu. A mințit cu privire la consecințele neascultării de Dumnezeu. I-a sugerat Evei că restricțiile puse de Dumnezeu nu sunt necesare și poate să aleagă să nu asculte. Prin aceasta, diavolul a atacat adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Satan și astăzi ne acuză și ne îndeamnă să clevetim și noi. Ne îndeamnă să ne punem tot felul de întrebări care lucrează în defavoarea noastră: Unde este Dumnezeu când am nevoie? Oare pot să mă încred în El? Este Cuvântul Lui adevărat? Am eu nevoie de El? Nu pot să mă descurc fără El? Oare chiar mă iubește Dumnezeu? Dacă mă iubește, de ce mă lasă prin greutăți? Aceste întrebări lovesc în Dumnezeu și ne fac să credem că El nu este credincios, iubitor, plin de bunătate și adevăr. Să nu cedăm la aceste ispite, căci Satan vrea să ne depărteze de Dumnezeu. Satan în mod continuu aduce acuzații la adresa lui Dumnezeu și la adresa aleșilor Lui. Satan l-a acuzat pe Iov, spunând că Îl urmează pe Domnul din interes. A fi clevetitoare, a rosti acuzații false, a vorbi de rău înseamnă a fi drăcesc, a fi ca diavolul, a participa la lucrările diavolului și a avea caracter drăcesc. Când îi clevetim pe alții împlinim scopurile lui Satan. Înțelegem noi ce serioasă problemă este clevetirea? Știi cât este de mortală și distructivă în biserică?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s