Muzica

Geneza 35: 2-3: ,,Iacov a zis casei lui şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,  ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”

Este necesar să vedem care sunt dumnezeii străini pe care trebuie să-i scoatem afară din mijlocul nostru, care sunt idolii pe care noi și cei dragi ai noștri îi iubim, ce trebuie să scoatem afară din casele noastre, cum să ne împotrivim răului. Domnul este cu noi în călătoria pe care o facem prin viaţă. El ne învaţă să ne împotrivim păcatului şi influenţelor rele. Nu este uşor să-i învăţăm pe copiii noştri cum să se împotrivească răului. Responsabilitatea părinţilor este mare în ceea ce priveşte stabilirea valorilor biblice în casele lor. Un lucru important este ca părinţii să-i înveţe pe copii să iubească muzica bună. Toți oamenii iubesc muzica, mai mult sau mai puțin. Muzica poate să devină un dumnezeu străin în biserică. Muzica poate să devină un idol pentru mulți credincioși neatenți la valorile spirituale. Muzica bună este o valoare. Care este muzica bună? În multe case este mult necaz din cauza muzicii pe care o iubesc cei tineri. Muzica poate să fie un idol, să fie murdară, să ne influențeze la rău și la păcat. Să te rogi pentru copiii tăi ca să iubească muzica bună. Trebuie să știm care muzică ar trebui să o scoatem afară din casele noastre și din Casa Domnului.

Începem să uităm cu toţii ce este muzica duhovnicească despre care citim în Biblie. Ar trebui să păstrăm în bisericile noastre şi muzica părinţilor şi a bunicilor noştri. Putem să-i motivăm pe copiii talentaţi să înveţe să cânte la un instrument. Putem să-i ajutăm pe cei mai puţin talentaţi să aprecieze muzica bună. Ne dorim să renunţăm la muzica firească din bisericile noastre. Ce este o muzică firească? În înţelegerea mea, o muzică firească este plăcută trupului şi minţii (are cuvinte plăcute), dar nu este plăcută Domnului. Domnul nu o acceptă pentru că nu El este cel înălţat, ci omul. Muzica firească nu are puterea de a transforma inima omului: rămânem aceleaşi persoane pline de păcat şi de pofte şi după cântare. Când a fost ultima dată când Domnul S-a coborât prin cântare cu prezenţa Lui în inima ta? Când te-ai prăbuşit înaintea Lui pentru că ţi S-a descoperit ca fiind Cel Sfânt, care merită toată închinarea? Cercetează-ți experienţele și trăirile tale când cânţi laudele Domnului.

Nu știu ce muzică se aude în casa ta, în maşina ta, în biserica ta. Nu știu cât de mult îţi vorbeşte Domnul prin muzică sau cât de multă linişte îţi dă prin muzica pe care o asculţi. Ce muzică asculţi în ziua bucuriei şi ce muzică asculţi în ziua necazului? Cei din jur învaţă din observaţiile tale cu privire la muzica duhovnicească. Cred că te rogi pentru biserica ta ca să cânte cântări duhovniceşti. Cred că te rogi pentru cei care aleg cântările şi le cântă în biserica ta. Cred că te rogi Domnului ca să te ajute să eviţi critica faţă de muzica altora. Poate ai încercat să vorbeşti înţelept cu cei care conduc cântările în biserica ta şi să le propui să cânte o cântare duhovnicească. Nu știu cât de limitat este repertoriul în biserica ta. Te-ai gândit vreodată că poate Domnul te cheamă să te rogi pentru cei care aleg cântările în biserica ta? Ţi-ar fi greu să te rogi un minut pe zi pentru biserica ta, ca Domnul să îi binecuvânteze pe cântăreţi, ca ei să fie oameni duhovniceşti, oameni smeriţi şi curaţi, care cântă cântări duhovniceşti?

Roagă-te pentru muzica şi cântăreţii din biserica ta!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s