Vrednic de închinare

Vrednic de închinare

Apocalipsa 5:8-14

Apocalipsa 5: 9:  ,,Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.”

                Cerul este un loc al sărbătorii. Chiar şi acum, minunăţia salvării şi bucuria inexplicabilă care vin din cunoaşterea lui Hristos, determină inimile celor răscumpăraţi să izbucnească în laude. Ce mare har ne-a dat Dumnezeu ca să ne bucurăm de muzică frumoasă, creştină, care cuprinde adevăruri şi emoţii pe care cuvintele deseori nu le pot exprima. Trupul lui Hristos – Biserica – exprimă unitatea credincioşilor prin cântare comună. Darurile pe care muzicienii le-au primit de la Domnul, îmbogăţesc experienţa pe care o avem în închinare. Armonii dulci, melodii plăcute, voci frumoase şi instrumente de toate felurile ne ajută să-I aduce închinare Celui ce este vrednic. Varietatea muzicală reflectă creativitatea şi frumuseţea lui Dumnezeu.

Dacă eşti bătrân sau tânăr, muzician sau afon, Dumnezeu adânceşte dragostea Lui prin cântarea care Îl înalţă pe El. Muzica exprimă limba inimii. Muzica are abilitatea unică de a imprima pe inimile noastre adevărurile despre Dumnezeu chiar înainte ca mintea să le cuprindă. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul muzicii care ne ajută la închinare. Cântarea celor din cer era nouă pentru că nu s-a mai cântat. S-a cântat despre puterea şi bunătatea lui Dumnezeu într-un fel nou. Cântarea a început cu o declaraţie despre Domnul Isus care este vrednic să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!

Biserica este comunitatea celor credincioşi care continuă să I se închine lui Hristos cel viu în vecii vecilor şi să-I slujească până la revenirea Lui ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Dacă Domnul Isus te-a răscumpărat, Îi aparţii. Tu participi într-o cauză care va avea biruinţă. Răscumpărarea, pe care Hristos a făcut-o poporului Lui, dovedeşte vrednicia Lui. Nimeni nu putea să ofere sacrificiul suprem înafară de Domnul Isus care a fost fără păcat. Domnul Isus este tema muzicii cereşti pentru eternitate. Noi toţi suntem nevrednici să stăm înaintea Lui, Cel sfânt care stă pe tron. Vrednicia noastră nu poate fi găsită în ceea ce Îi putem noi aduce, ci numai în ceea ce El a făcut pentru noi. Să Îi mulţumeşti că eşti copilul Domnului salvat prin sânge sfânt. Mântuirea pe care El a câştigat-o prin jertfa Lui, Îi dă dreptul să deschidă cartea şi să rupă peceţile ca să ne dezvăluie planul lui Dumnezeu faţă de omenire.

Doamne, dă-mi experiențe noi cu Tine prin cântare!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s