Domnul este Păstorul meu

Profetul Ilie şi Ioan Botezătorul au proclamat adevărul fără frică înaintea împăraţilor din vremea lor, pentru că au petrecut mult timp în prezenţa Împăratului divin. Oamenii din vremea lor, ca şi cei din vremea noastră, îşi permit multe păcate şi se complac în plăceri şi desfătări, dar Cuvântul lui Dumnezeu este aspru faţă de ei. Dumnezeu l-a folosit pe Ioan ca să pregătească inimile oamenilor pentru Hristos şi pentru primirea Duhului Sfânt. Ioan Botezătorul a împlinit şi profeţia lui Isaia din capitolul 40. După mângâierea care vine de la Domnul în urma pedepsei pentru păcat, este prezentat Mesia, Păstorul, care are grijă de oi şi le hrăneşte.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s