Felul nostru de trai

2 Petru 3
2 Petru 3:11-13: ,,Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice,
ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi
evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în
care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de
căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri
noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”
Petru ne spune că Ziua Domnului vine, dar atenția lui este la
trăirea dreaptă înaintea lui Dumnezeu, după pocăință. El ne spune
că trebuie să trăim drept în lumina realității Zilei Domnului. Ce lecții
ne învață Petru în scrisoarea lui? Prima lecție în vederea trăirii
drepte este: să gândim drept. El ne spune: ,,Caut să vă trezesc
mintea sănătoasă.” Ca să trăim drept, trebuie în primul rând să
gândim drept. Cum facem acest lucru? El ne spune să fim atenți la
Cuvântul Domnului, rostit prin profeții sfinți. Trebuie să ne
ancorăm gândirea în Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte
de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii prooroci şi de porunca
Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostoli.
A doua lecție importantă în viața noastră, în aşteptarea Zilei
Domnului, este: să ne așteptăm la batjocoritori plini de batjocuri,
care vor trăi după poftele lor. Mulți batjocoritori sunt și în zilele
noastre. Ei neagă revenirea Domnului Isus. Unii spun că e bine și va
fi bine pentru toată lumea, căci toți vor fi mântuiți, pentru că toți
sunt păcătoși. Alții spun că Dumnezeu e bun și nu va pedepsi răul.
Ei cunosc doar o parte din adevărul Bibliei: Dumnezeu este bun, dar
ei uită că El este și drept și va judeca lumea cu dreptate. Ei chiar pun
o întrebare care poate suna foarte bine: Cum se poate ca un
Dumnezeu bun și iubitor să trimită oamenii la dezastru printr-o
judecată dreaptă? Și îi amăgesc pe mulți. Și îi lasă în confuzie pe cei
ce nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Batjocoritorii nu-L cunosc pe
Dumnezeu. Nu cunosc bine caracterul lui Dumnezeu. Domnul îi va
chema la judecată, la timpul Lui. A treia lecție este: să ne încredem
în Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu nu este ca timpul omului.
Dumnezeu n-a uitat, nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru noi şi doreşte ca
niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Dumnezeu are
răbdare și vrea mântuirea tuturor, ca să nu fie pedepsiți în Ziua
Judecății. A patra lecție este: să trăim în sfințenie și bunătate. Să
avem o purtare sfântă şi evlavioasă, așteptând și grăbind venirea
Zilei Domnului. Nu putem trăi cum vrem noi. Să ne dăm toate
silințele să trăim așa cum cere Domnul! Să nu trăim ca lumea! Ceea
ce face toată lumea este greșit, pentru că lumea nu are standardul
lui Dumnezeu.
A cincea lecție este: să realizăm că anumite lucruri despre
Dumnezeu sunt greu de înțeles. Logica nu ne ajută. Cunoștințele nu
ne ajută. Mintea noastră finită nu ne ajută. Noi nu suntem ca
Dumnezeu. Numai El cunoaște și întelege toate lucrurile. Noi
suntem limitați în toate domeniile vieții. Dumnezeu a lăsat
neexplicate în mod intenționat unele lucruri, pentru ca omul să
recunoască nevoia de Dumnezeu, Cel atotputernic, atotprezent,
atotștiutor. Unele lucruri sunt mister, tocmai pentru ca eu și cu tine
să ne exersăm credința. Noi trebuie să umblăm prin credință, nu
prin vedere. Să ne așteptăm la lucruri greu de înțeles și să alegem
credința în Cuvântul lui Dumnezeu. A șasea lecție este: să ne păzim.
Petru ne spune: ,,Păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de
rătăcirea celor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria”. Cum ne păzim
de rătăcire? Cunoscând adevărul. Cum ne depărtăm de Hristos?
Prin neveghere. Cine te depărtează de Hristos? Stai aproape de
oamenii evlavioși! A șaptea lecție este: să creștem în harul și în
cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Să ne
ferim de cei ce denaturează Cuvântul și învățătura sănătoasă. Cum
creștem în harul și cunoștința Domnului? Prin studierea Cuvântului
lui Dumnezeu și prin aplicarea lui.
Doamne, ajută-mă să înțeleg lecțiile Tale prețioase!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s