Suferința și caracterul

Geneza 39:1-20

Geneza 39:3: ,,Stăpânul lui Iosif a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.”

Domnul l-a binecuvântat pe Iosif şi prin el, pe stăpânul lui, Potifar. Umilirea şi suferinţa lui au dat roade. Biblia ne prezintă, în multe cazuri, acest adevăr: suferinţa aduce roade. În Evrei 2:10 citim: ,,Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe …”.  Dumnezeu l-a desăvârşit şi l-a echipat pe Iosif pentru misiunea lui, prin suferinţă. Crucea este legată de roada din viitor. În Ioan 12:24 se afirmă: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.” Dumnezeu l-a ales pe Iosif ca să fie intrumentul Lui, pe care-l va folosi să-i salveze pe alţii. La fel, şi noi trebuie să recunoaştem că cei care vor să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos vor suferi şi suferinţa lor va aduce roadă. Pavel spune în 2 Corinteni 4:12: ,,Astfel că, în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa.” Trebuie să fie o moarte pentru ca viaţa nouă să se arate.

Poate că ai auzit chemarea lui Dumnezeu, te-ai predat şi ai primit mântuirea Lui în dar. Ca rezultat, bucuria ţi-a inundat viaţa şi rugăciunea ta a fost ascultată. Ai înţeles promisiunile şi credincioşia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ţi-a umplut inima şi a început să rodească. Apoi, începi să spui şi altora despre bucuria mântuirii. Ai pornit să duci vestea cea bună într-un loc în care nu ai mai fost. Şi, dintr-o dată, ceva se întâmplă: o situaţie neaşteptată în care experimentezi dificultăţi, conflicte şi chiar acuzaţii. Cineva te umileşte şi te tratează rău. Ajungi să te întrebi: Doamne, unde eşti? Unde sunt promisiunile Tale? Ce am făcut încât situaţia mă copleşeşte? Fii atentă la ispită, să nu cazi în autocompătimire, amărăciune, îngrijorare etc. Să nu pierzi scopul pentru care Dumnezeu te-a lăsat în încercare! Suferinţa nu este uşoară şi este un pericol să suferim fără să prindem folosul ei. Să nu-ţi laşi sufletul în agonie când treci prin greu. Roagă-te! Cere ajutor în rugăciune de la oameni evlavioşi. Încercările încredinţate Domnului sunt ca un copil în braţele mamei lui.

În prezenţa lui Dumnezeu, fiecare încercare ne duce la maturitate. Romani 5:3-5 spune: ,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” Lucrarea lui Dumnezeu în noi ne dă speranţă, iar speranţa că Dumnezeu schimbă încercarea în binecuvântare, ne dă curajul să fim conştienţi că Dumnezeu ne iubeşte în toate circumstanţele, căci suntem copiii Lui. În cazul lui Iosif, fiecare criză descoperă o nouă faţă frumoasă a caracterului său.

Dumnezeu formează un caracter divin în viaţa ta, prin suferinţă!

*

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s