Sănătatea

Sănătatea emoțională este foarte importantă deoarece dă
echilibru minții și trupului. Stăpânirea emoțiilor negative și a
reacțiilor greșite este un obicei bun și dacă este practicat zilnic,
poate adăuga sănătate trupului. Cuvântul lui Dumnezeu și
rugăciunea pot da o minte sănătoasă care poate ajuta la luarea
deciziilor cu privire la îmbunătățirea sănătății în trup. Tit 2:1-8:
,,Tu însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura
sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici
de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în
răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare
cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să
înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere
să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa
curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse
bărbaţilor lor, ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui
Dumnezeu. Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie
cumpătaţi, şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate
privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de
vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul
să rămână de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău de
noi.”
Deci: vorbirea cu har, învățătura Scripturilor, credința,
dragostea, răbdarea, purtarea bună, curăția, bunătatea, hărnicia,
smerenia, cumpătarea, exemplul personal pot contribui la
sănătatea și echilibrul minții și al trupului.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s