2 Decembrie

2 Decembrie

Geneza 41:1-57

Geneza 41: 16: ,,Iosif a răspuns lui Faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!”

Cât de mult se aseamănă viaţa lui Iosif cu cea a Domnului Isus? Cât de mult se aseamănă viaţa mea şi a ta cu cea a Domnului Isus? Domnul Isus a ascultat de Tatăl şi a lucrat împreună cu Tatăl. Aşa a făcut şi Iosif. Domnul Isus S-a smerit. Iosif  a fost smerit. Cel care se smereşte, va fi înălţat.

În Filipeni 2:1-11, citim: ,,Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce. De aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

Pentru că Iosif s-a smerit, Dumnezeu l-a eliberat din închisoare şi l-a înălţat ca să fie cel de-al doilea conducător peste Egipt. Faraon a fost surprins de înţelepciunea lui şi a recunoscut că are în el Duhul lui Dumnezeu. Ce zic oamenii despre tine când îţi deschizi gura? Cine zice că eşti înţeleaptă? A zis cineva despre tine că ai în tine Duhul lui Dumnezeu?

Cum a reuşit Iosif să nu accepte gloria pentru el? Cum poţi tu să refuzi lauda altora şi să îndrepţi privirea lor către Dumnezeu?

Dumnezeu are un plan şi El va descoperi planul Lui la vremea Lui, apoi, va pune oamenii potriviţi la locul potrivit, ca planul Lui să se împlinească. Cât de mult îţi doreşti să fii în planul Domnului? Cum te pregăteşti ca să fii folosită de Domnul la momentul potrivit?

Prin vis, Dumnezeu i-a descoperit lui Faraon planul și lucrarea Lui: şapte ani de belşug şi şapte ani de foamete. Foametea va fi aşa de mare încât belşugul va fi uitat. În înţelepciunea lui, Iosif i-a spus lui Faraon ce are de făcut: să aleagă un om priceput şi înţelept şi să-l pună în fruntea ţării Egiptului, să pună prefecţi în ţară, ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor şapte ani de belşug, să se strângă toate bucatele din aceşti ani buni care vor veni; să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăţi şi ele să fie păzite. Prin interpretare şi înţelepciune, planul lui Dumnezeu a fost dus la îndeplinire. Ştii să dai sfaturi înţelepte? La cine te duci când ai nevoie de un sfat înţelept?

Pregăteşte-te să fii în stare să dai un răspuns sau un sfat înţelept la nevoie!

Advertisement