2 Ianuarie

2 Ianuarie

Geneza 1:1: ,,La început, Dumnezeu…”

Cartea Geneza ne ajută să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să înţelegem începutul tuturor lucrurilor, căderea omului şi speranţa oferită de Dumnezeu omului decăzut. De ce vrea Dumnezeu să-L cunoaştem? Ca să înţelegem sursa înţelepciunii, a mângâierii, a speranţei. Dacă nu-L cunoaştem pe Dumnezeu, nu ne cunoaştem pe noi înşine, nu-i înţelegem pe alţii, nu cunoaştem Adevărul şi nu înţelegem viaţa în sine. Ce-ţi propui pentru acest an? Îţi vei deschide inima pentru ca Dumnezeu să-ţi vorbească? Vei asculta vocea lui Dumnezeu în acest an? Vei accepta invitaţia Lui de a-L cunoaşte? La care obiceiuri vei renunţa ca să ai mai mult timp pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu? Dumnezeu doreşte să comunice cu oamenii prin Cuvântul Lui!

Cei care au început citirea Bibliei, au observat că ea cuprinde două părţi: Vechiul Testament şi Noul Testament. Deşi Biblia a fost scrisă de mai mulţi oameni într-o perioadă istorică mai lungă, în centrul acestei cărţi se găseşte o Persoană: Domnul Isus Hristos. În Vechiul Testament se aşteaptă venirea Lui, iar în Noul Testament ni se prezintă Persoana şi lucrarea Lui şi, de asemenea, ni se prezintă a doua Lui venire, timp în care El va domni fiindcă este Rege. Geneza este prima carte a Bibliei din cele 66 de cărţi scrise de aproximativ 40 de scriitori, pe parcursul a 1500 de ani. Vorbim de mai mulţi scriitori, dar Autorul este unul singur – Dumnezeu.

Biblia are autoritate pentru că Autorul ei este Dumnezeu! Biblia este adevărată pentru că Dumnezeu este Adevărul! Biblia nu este o ficţiune, nici o culegere de alegorii, ci ea prezintă povestiri adevărate din vieţile oamenilor care au trăit pe pământ. Biblia este unitară pentru că prezintă un singur adevăr de la începutul până la sfârşitul ei: „Istoria răscumpărării!” Prin Biblie, Dumnezeu ni Se descoperă. Omenirea a avut şi are în continuare o problemă: a rupt relaţia cu Creatorul. Domnul Isus a venit ca să refacă această relaţie. Vechiul Testament ne prezintă cine este şi ce face acest Răscumpărător (Domnul Isus Hristos).

Doamne, ajută-mă să-L cunosc pe Autorul acestei cărţi!

 

Advertisement