24 Iunie

24 Iunie

Geneza 20:1-18

Geneza 20: 9: ,,Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute”.”

Noi învăţăm lucruri despre Dumnezeu şi despre Avraam. Avraam a dovedit că este prietenul lui Dumnezeu. Am eu o relaţie bună cu Dumnezeu, în aşa fel încât să se  poată spune despre mine, aşa cum s-a spus despre Avraam, că sunt prietenul Lui?

Ca şi Avraam, şi noi cădem de multe ori şi ne bazăm pe puterea şi pe înţelepciunea noastră, în loc să ne încredem în Domnul. Avraam i-a cerut din nou Sarei să mintă că este sora lui. Împăratul a poftit-o la palatul lui, dar Dumnezeu i-a vorbit împăratului în timpul nopţii şi i-a spus să nu se atingă de Sara. De data aceasta, împăratul Abimelec nu îi cere lui Avraam să părăsească ţinutul.

Avraam a încercat să se protejeze printr-o minciună. În care circumstanţe încearcă astăzi oamenii să facă acelaşi lucru pe care l-a făcut Avraam? De ce mint oamenii la locul de muncă? De ce este acest spirit de întrecere între oameni? De ce mint oamenii în relaţiile cele mai apropiate? De ce fac oamenii planuri pentru viitor fără să se consulte cu Dumnezeu? De ce vor oamenii să acopere o greşeală cu o minciună? De ce se feresc oamenii de confruntări şi nu vor să prezinte adevărul? De ce ne temem mai mult de oameni decât de Dumnezeu?

Cum a suferit Avraam din cauza păcatului său cu privire la Sara? A pierdut în relaţia lui cu Dumnezeu? A fost umilit înaintea împăratului Abimelec şi înaintea slujitorilor lui? Păcatul lui Avraam a lovit şi în slujitorii lui şi în slujitorii împăratului Abimelec. Avraam şi-a pierdut mărturia înaintea altora. Cum devenim noi uneori un blestem pentru alţii în loc să fim o binecuvântare? Când nu ne încredem în Dumnezeu, creăm disensiuni între noi şi alţii, nemulţumire, discordie, certuri etc. De multe ori, lipseşte armonia şi cei de lângă noi sunt afectaţi de dorinţele şi de controlul nostru, din cauza acţiunilor noastre egoiste. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt blocate şi cei din jur nu pot vedea cum lucrează Domnul. Prin minciună, ne pierdem credibilitatea înaintea altora şi devenim pietre de poticnire. Prin minciună sau prin alte păcate, pierdem minunile lui Dumnezeu.

A fost Dumnezeu plin de îndurare faţă de Avraam? Este Dumnezeu plin de îndurare faţă de tine? Iată ce scrie în Psalmul 103:1-11 : ,,Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul. Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi. El Şi-a arătat căile Sale lui Moise şi lucrările Sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate. El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei care se tem de El.” Cum Şi-a arătat Dumnezeu îndurarea faţă de tine în săptămâna aceasta?

Doamne, Îţi mulţumesc pentru iertarea Ta!

 

Advertisement