Nu te teme

Isaia 41:10

„Nu te teme

că Eu sunt cu tine.

Nu te uita cu îngrijorare

că Eu sunt Dumnezeul tău.

Eu te întăresc şi tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

Doamne,

alungă teama şi îngrijorarea din inima mea şi dă-mi linişte în braţele Tale.

Mulţumesc că mă întăreşti, vii în ajutorul meu şi mă sprijineşti cu dreapta Ta biruitoare.

Înlocuieşte teama cu credinţa!