Cum e inima ta?

                                                           Matei 7:7

                                            „Cereţi şi vi se va da.

                                               Căutaţi şi veţi găsi.

                                      Bateţi şi vi se va deschide.”

Cereţi…

Dacă Domnul ar zice să-i ceri un singur lucru, ce lucru ai cere?

Căutaţi…

Ce cauţi tu cel mai mult? Care este primul lucru pe care îl cauţi dis-de-dimineaţă? Care este căutarea ta cea mai importantă în timpul zilei?

Bateţi…

La care uşă baţi cel mai mult?

Doamne, dă-mi harul să cer des înţelepciunea care se coboară de sus (Iacov 3:17 „Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică”.).

Doamne, dă-mi harul să caut des faţa Ta (Psalmul 27:8 „Inima îmi zice din partea Ta: „Caută faţa Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut”!), prezenţa Ta, Împărăţia Ta şi neprihănirea Ta (Matei 6:33a „Căutaţi mai întâi Împărăţia şi neprihănirea Lui”.).

Doamne, dă-mi harul să bat des la uşa îndurării Tale (Ioan 10:7 „Eu sunt Uşa oilor”.) prin rugăciuni după voia Ta (1 Tesaloniceni 5:17-18 „Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi”.).

„Cine cere, capătă.

Cine caută, găseşte.

Celui ce bate, i se deschide.” Matei 7:8

Dumnezeu are un bonus pentru tine!

Inima mea este plină de bucurie!