Dacă…

Ioan 6:1-59

Ioan 6:51

„Dacă mănâncă

cineva

din pâinea aceasta

va trăi în veac.“

 *

Doamne, vreau să mănânc Cuvântul Tău, căci mă satură „ca de nişte bucate grase şi miezoase.“ Nu vreau să uit Legea Ta. Îmi plec inima să împlinesc învăţăturile Tale.

„Învaţă-mă calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până la sfârşit. Dă-mi pricepere ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale şi nu spre câştig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta. Doresc să împlinesc poruncile Tale şi să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine.“ Psalmul 119:33-40

„Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele.“

Psalmul 119:54

„Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.“

Psalmul 119:59

„Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere.“ Psalmul 119:66

„Dacă nu ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea. Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi. Al Tău sunt, mântuieşte-mă, căci caut poruncile Tale. Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţeleaptă. Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!“ Psalmul 119:92-103

Fie Cuvântul Domnului bucurie zilnică pentru tine!