Cum te rogi pentru copilul tău?

„Mare putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

 

Doamne Tată,

binecuvântează copilul meu cu o minte sănătoasă, cu capacitatea de a  învăţa la şcoală. Tu ai spus că destoinicia noastră vine de la Tine (2 Corinteni 3:5). Dă destoinicie copilului meu, ajută-l să recunoască  puterea Ta, aminteşte-i că orice cunoştinţă bună începe cu reverenţa faţă de Dumnezeu şi înţelegerea căilor Lui. Învaţă-l despre cunoştinţa Ta, că-l păzeşte de rău (Proverbe 2:1-12). Dă-i o minte deschisă spre învăţare toată viaţa lui şi păzeşte-l de nesocotirea învăţării şi înţelepciunii (Proverbe 1:7). Mă rog pentru toţi învăţătorii şi profesorii lui, alege-i Tu ca să fie o binecuvântare pentru copilul meu. Mută din viaţa lui orice profesor care are o influienţă negativă asupra lui şi nu-l lăsa să experimenteze o învăţătură rea sau falsă. Ajută-l să înveţe cu drag şi să găsească bucurie în munca lui. Dă-i o minte clară, o bună memorie, putere de organizare şi învăţare (Proverbe 23:12).

 

Nu înceta să te rogi!

Domnul să binecuvânteze pe mama ta!

Domnul să binecuvânteze copilul tău!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s