Adevărata rugăciune

jcAdevărata rugăciune

Iacov 5:14b

*

„Mare putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui

neprihănit!”

*

Adevărata rugăciune vine din dorinţa inimii, şi nu din imaginaţia minţii. Ea exprimă simţirea inimii, deci se naşte dintr-o adâncă năzuinţă lăuntrică. Din acest motiv, în Vechiul Testament rugăciunea era oferită lui Dumnezeu sub forma tămâiei. Toată tămâia Vechiului Testament provenea de la arbori. După ce coaja era tăiată, pe trunchiul arborelui se prelingea încet un fel de răşină din care se confecţiona tămâia. De aici învăţăm că rugăciunea nu înseamnă a aduce ceva ce ai la îndemână, ci a aduce ceva extras din cea mai adâncă parte a inimii noastre. Se poate compara cu ceea ce se prelinge din răni.  Astfel de rugăciuni sunt foarte diferite de cele aduse fără efort, pe care mulţi le oferă, rugăciuni bune de ascultat, dar foarte sărace în conţinut.

Să ţinem minte bine că rugăciunile noastre sunt rostite pentru ca Dumnezeu să le audă, şi nu pentru a fi plăcute urechilor celor ce le ascultă.

Noi ne rugăm potrivit capacităţii noastre de a ne măsura povara, nevoia. Dacă nu simţim nici o nevoie, rugăciunea noastră nu este reală. Cu cât nevoia este mai concretă, cu atât rugăciunea este mai sigură. În faţa unei nevoi adevărate nu ne putem permite să fim indiferenţi.

Psalms 141:2, ne spune: ,,Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!”

Doamne, ajută-ne să ne rugăm din adâncul inimii!

Advertisement

Cum te rogi pentru camera copilului tău?


 ,,Mare putere

are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

 

Doamne,

învaţă-mă să mă rog pentru camera unde doarme copilul meu. Descopere-mi dacă sunt lucruri care nu ar trebui să fie. Ajută-mă să fiu (cât se poate) o protecţie pentru copilul meu. Ori de câte ori sunt probleme în casa noastră ajută-mă să mă rog peste tot ce este în casă şi să cer protecţia Ta prin rugăciune. Învaţă-mă cum să scot afară lucrurile celui rău care au adus dezastru în casa noastră (orice lucru care nu onorează pe Domnul (de exemplu un tricou cu demoni pe el, o carte rea, un joc rău,…etc.), prin rugăciune şi acţiune, prin muzică bună, creştină, prin citirea cu voce tare a Bibliei. În special Te rog pentru o dublă protecţie peste computer şi peste televizor care pot aduce multă mizerie în casa noastră. Păzeşte casa noastră de atacurile celui rău (pune înregistrări cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cântări duhovniceşti în camera copilului când este la şcoală şi fă curăţenie de rău în camera lui). Vreau să spun: „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24:15). Ajută-mă să fac o curăţenie spirituală în casa mea prin rugăciune ori de câte ori e nevoie. Duhule Sfânt proclam domnia Ta în casa şi inima familiei mele întregi. Inundă-ne cu lumina şi viaţa Ta, împrăştie întunericul, frica, depresia, mânia, anxietatea, rebeliunea şi ura. Fie protecţia Ta peste casa noastră aducând pace, bucurie şi dragoste. Ajută-mă pe mine şi cei dragi ai mei să zicem ca David: „Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei (Psalmul 101:2-3)”. Fie casa mea un loc sfânt, peste care este chemat Numele Tău.

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

Cum te rogi pentru copilul tău?

„Mare putere

are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

 

Doamne Tată,

binecuvântează copilul meu cu o minte sănătoasă, cu capacitatea de a  învăţa la şcoală. Tu ai spus că destoinicia noastră vine de la Tine (2 Corinteni 3:5). Dă destoinicie copilului meu, ajută-l să recunoască  puterea Ta, aminteşte-i că orice cunoştinţă bună începe cu reverenţa faţă de Dumnezeu şi înţelegerea căilor Lui. Învaţă-l despre cunoştinţa Ta, că-l păzeşte de rău (Proverbe 2:1-12). Dă-i o minte deschisă spre învăţare toată viaţa lui şi păzeşte-l de nesocotirea învăţării şi înţelepciunii (Proverbe 1:7). Mă rog pentru toţi învăţătorii şi profesorii lui, alege-i Tu ca să fie o binecuvântare pentru copilul meu. Mută din viaţa lui orice profesor care are o influienţă negativă asupra lui şi nu-l lăsa să experimenteze o învăţătură rea sau falsă. Ajută-l să înveţe cu drag şi să găsească bucurie în munca lui. Dă-i o minte clară, o bună memorie, putere de organizare şi învăţare (Proverbe 23:12).

 

Nu înceta să te rogi!

Domnul să binecuvânteze pe mama ta!

Domnul să binecuvânteze copilul tău!

Cum te rogi pentru vorbirea ta?

Te rogi pentru vorbirea ta?

 

„Mare putere are

rugăciunea fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 


 

Doamne,

binecuvântează gura mea ca să vorbesc numai cuvinte care aduc viaţă, linişte, pace, bucurie şi zidire sufletească.

În primul rând, Te rog să mă ierţi pentru că vorbirea mea a adus moarte de multe ori în trecut. Am fost nestăpânită şi obraznică (amintirile mă năpădesc). Te rog să mă ajuţi să repar ce se mai poate în relaţii cu cei pe care i-am rănit. Descopere-mi păcatul meu căci vreau să fiu iertată şi eliberată ca Tu să mă poţi folosi în Împărăţia Ta.

Vreau să dau şi eu iertare celor ce mi-au greşit de aceea Te rog pune pace între mine şi toţi ceilalţi.

Doamne, învaţă-mă să pun gânduri bune (dragostea şi Cuvântul) în mintea şi inima mea căci din prisosul inimii vorbeşte gura (Matei 12:34b). Fie vorbirea mea fără cârtiri şi fără şovăieli (Filipeni 2:14). Fie vorbirea mea aducătoare de vindecare, încurajare, mângâiere, confort, linişte, bucurie, speranţă, înţelepciune, adevăr, dragoste. Ajută-mă să spun lucruri care sunt adevărate, nobile, drepte, curate, plăcute, de valoare, vrednice de laudă, vrednice de cinste. Fă din vorbirea mea o vorbire înţeleaptă însoţită de dragoste şi umilinţă. Aminteşte-mi să nu pun în cuvinte orice gând ce îmi trece prin minte ci să mă rog pentru timpul potrivit (Proverbe 29:11). Pune pe inima mea mai mult rugăciunea decât vorbirea. Mă înfior la gândul că voi da socoteală pentru orice vorbă (Matei 12:36), de aceea caut să mă feresc de poveste multă. Nu vreau să sufăr consecinţele nestăpânirii mele.

Tată, ajută-mă să pot spune: „Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!” Psalmul 19:14

 

O vorbă bună înseninează faţa!

Cum te rogi pentru chemarea şi scopul pentru care ai fost creată?

 „Mare putere are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne,

ajută-mă să cunosc chemarea şi scopul pentru care Tu m-ai creat. Nu vreau să mă uit în jur ce fac alţii şi să îi urmez. Vreau să am foarte clar înaintea ochilor mei ce vrei Tu să fac. Ajută-mă să nu mă compar cu nimeni în lucrare, să nu critic, să nu judec, să nu fiu prea sensibilă, să nu ajung la frustrare, la îngrijorare, la tulburare şi lipsa păcii. Mulţumesc că îmi dai o viziune clară pentru viaţa mea, mi Te descoperi şi mă călăuzeşti cum să-mi folosesc darurile pe care mi le-ai dat. Am nevoie de puterea şi atingerea Duhului Sfânt ca să transforme întunericul în lumină prin lucrarea ce mi-ai dat să fac. Vreau să ştiu cine sunt şi unde merg (Efeseni 1:11). Nu mă lăsa să iau decizii care să încurce lucrarea mea. Renunţ la dorinţele şi planurile mele şi accept planurile Tale chiar dacă mă doare, pentru că nu vreau ceva ce nu este binecuvântat de Tine, nici nu vreau să pierd timpul fugind după ceva ce nu pot ajunge sau care aduce frustrare şi descurajare. Pune dorinţele Tale în inima mea ca eu să mă încred în Tine că Tu poţi să duci la bun sfârşit lucrarea. Ajută-mă să fiu credincioasă în lucruri mici şi mari încredinţate mie, să mă bucur, să fiu smerită pentru că este puterea Ta care lucrează, să susţin tot ceea ce fac cu multă rugăciune. Dă-mi un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Ta. Luminează-mi ochii inimii ca să pricep chemarea Ta (Efeseni 1:17-18). Caut să mă port într-un chip vrednic de chemarea pe care mi-ai făcut-o (Efeseni 4:1). Caut voia şi gloria Ta.

 Domnul este lumina şi călăuza ta!

Cum te rogi pentru lucrarea mâinilor tale?

 „Mare putere are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

Doamne, binecuvântează lucrarea mâinilor mele! Mă rog ca lucrul meu să fie recunoscut, apreciat şi răsplătit financiar. Luminează-mă în lucrul meu, arată-mi noi căi de îmbunătăţire şi descopere-mi ce nu-i bine. Dă-mi putere şi energie să fac un lucru bun. Ajută-mă să am succes, împlinire şi satisfacţie chiar dacă uneori este greu. Ajută-mă să-mi amintesc că oriunde se munceşte este şi câştig dar oriunde numai se vorbeşte este lipsă (Proverbe 14:23). Binecuvântează oamenii alături de care muncesc şi fă-ne o binecuvântare unii pentru alţii. Mulţumesc pentru calităţile şi darurile pe care mi le-ai dat. Învaţă-mă cum să le folosesc cu excelenţă şi să slujesc altora cu umilinţă şi bucurie. Deschide oportunităţi pentru mine ca să slujesc după puterea şi darurile pe care mi le dai şi închide uşile pe care nu ai vrea să merg.

Dă-mi înţelepciune şi direcţie clară. Îmi încredinţez lucrările în mâna Ta ca să-mi izbutească planurile (Proverbe 16:3). Ajută-mă să mă bucur de lucrul mâinilor mele şi să fac ceea ce iubesc. Îmi doresc să fiu sârguitoare şi plină de râvnă cu duhul, slujind cu bucurie Domnului (Romani 12:11). Fă-mi trecere înaintea altora şi fă-mă o binecuvântare pentru mulţi.

 

Domnul să binecuvânteze lucrarea mâinilor tale!

Cum te rogi pentru înţelepciune?

„Mare putere are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne, îmi doresc să fiu o femeie înţeleaptă. Cer de la Tine înţelepciune, căci înţelepciunea care vine de sus este curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică (Iacov 3:17).

Tată, ajută-mă să-mi amintesc ce este şi ce face înţelepciunea în cartea Proverbelor lui Solomon:

Proverbe 3:18 „Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă şi cei ce o au sunt fericiţi”.

Proverbe 3:16 „În dreapta ei este viaţă lungă, în stânga ei bogăţie şi slavă”.

Proverbe 3:17 „Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice”.

Proverbe 3:24 „Când te vei culca vei fi fără teamă şi când vei dormi somnul îţi va fi dulce”.

Proverbe 3:26 „Căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere”.

Proverbe 4:6 „N-o părăsi şi ea te va păzi, iubeşte-o şi te va ocroti!”

Proverbe 4:12 „Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit şi când vei alerga, nu te vei poticni”.

Proverbe 2:10-12 „Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate”.

Proverbe 3:23 „Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni”.

Proverbe 4:8 „Înalţ-o şi ea te va înălţa, ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa”.

Proverbe 1:5 „Să asculte dar şi înţeleptul şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput şi va căpăta iscusinţă”.

Mulţumesc, Tată, că Tu mă ajuţi să-mi amintesc că:

Înţelepciunea cântăreşte toate opţiunile şi apoi ia decizii,

Înţelepciunea dă echilibru în toate domeniile vieţii (lucru, bani, timp, sănătate, familie, relaţii, vorbă, gândire, mâncare, cărţi etc.),

Înţelepciunea cunoaşte priorităţile şi le practică.

Mi-aş dori să-mi deschid gura numai dacă am ceva bun de spus

 şi să spun cu înţelepciune, blândeţe, smerenie şi dragoste.

 

Domnul să te-ajute să fii o persoană înţeleaptă!