Te ajută rugăciunea ca să biruieşti?

Ioan 16:33b

,,Eu am biruit lumea.“

Ioan 16:23b 

,,Adevărat, adevărat vă spun că

orice veţi cere de la Tatăl ,

în Numele Meu,

vă va da.“

Biruieşte prin rugăciune!

Scumpe Doamne Isuse,

Vin acum la tronul tău de har, să-mi reînnoiesc puterile, să mă refac la picioarele Tale, să primesc îndurarea Ta de care am mare nevoie. Te recunosc ca Domn şi Stăpân suveran peste viaţa mea şi aduc fiinţa mea întreagă înaintea Ta, ca o jertfă plăcută Ţie. Aduc inima mea, mintea mea, tăria mea, simţămintele mele, dorinţele mele, adâncurile sufletului meu peste care cer sângele Tău, protecţia Ta. Mă rog ca Duhul Tău cel bun să restaureze relaţia mea cu Tine şi să mă călăuzească în această rugăciune.

Dumnezeule sfânt, adevărat şi victorios, Tu singur eşti vrednic de toată închinarea mea, devoţiunea mea, lauda mea, încrederea mea.

În căutarea mea după ,,viaţa din belşug“, mă plec în faţa Ta cu toată fiinţa mea, căci Tu eşti viaţa care poate să-mi dea şi mie ,,viaţă“.

Vreau să ai stăpânire peste toată inima mea, să locuieşti în ea.

Tu eşti Eroul meu, şi mă bucur să-Ţi aparţin. Povestea vieţii mele nu se scrie fără Tine.

Cercetează-mi inima! Descoperă-mi păcatele la care să renunţ şi dă-mi harul să mă pocăiesc adânc, să-mi plâng neascultarea mea de Tine. Ajută-mă să biruiesc lumea!

Fie ruga ta: Tată ceresc, mulţumesc că mă iubeşti aşa cum am nevoie. Mulţumesc că m-ai ales încă înainte de întemeierea lumii. Tu eşti adevăratul meu Tată. Tu eşti Creatorul meu. Tu eşti Răscumpărătorul meu. Tu eşti susţinătorul vieţii mele. Tu eşti sfârşitul tuturor lucrurilor. Tu mă ajuţi să biruiesc în toate bătăliile mele.

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

Advertisement

2 thoughts on “Te ajută rugăciunea ca să biruieşti?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s