Ce ai biruit prin rugăciune?

Ioan 16:33b

,,Eu am biruit lumea.“

 Ioan 16:23b 

,,Adevărat, adevărat vă spun că

orice veţi cere de la Tatăl,

în Numele Meu,

vă va da.“

 

Biruieşte prin rugăciune!

Tată,

Mulţumesc că Ţi-ai dovedit dragostea faţă de mine, trimiţând pe singurul Tău Fiu ca jertfă pentru mine.

Mulţumesc că datorită Lui, păcatele mele sunt iertate şi eu pot fi o făptură nouă prin credinţa în El.

Doamne Isuse, vreau să-Ţi mulţumesc că ai murit pentru mine pe cruce; vreau să Te onorez în fiecare zi ca Domn şi Stăpân al vieţii mele; vreau să Te iubesc cu o dragoste fierbinte, vreau să mă închin doar Ţie, vreau să mă încred pe deplin în Tine.

Cu dragă inimă primesc răscumpărarea Ta, lucrarea Ta culminând cu triumful de la cruce, unde am fost iertată de toate păcatele, prin sângele curs la Golgota. Pun crucea lui Cristos ca o protecţie între mine şi toţi oamenii, toate duhurile, toate lucrurile.

Mulţumesc că mi-ai schimbat natura mea veche, mi-ai tăiat inima împrejur, ai alungat întunericul şi puterile celui rău din viaţa mea.

Recunosc că şi eu trebuie să mor în fiecare zi faţă de păcat, faţă de dorinţele trupului, dorinţele lumii şi chemările celui rău.

Fie ruga ta: ,,Am fost răstignită împreună cu Cristos şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe Sine Însuşi pentru mine“. Galateni 2:20

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s