Ştii că tu eşti darul lui Dumnezeu?

Ştii că tu eşti darul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Cristos?

Ioan 17

Ioan 17:9b  

,,Mă rog

pentru aceia

pe care Mi i-ai dat

Tu.“

 

Te-ai gândit vreodată că tu eşti darul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Cristos?

Eu cred că am fost aleasă de Dumnezeu şi dată lui Cristos, ca un dar preţios.

Mă bucur să fiu protejată de puterea lui Dumnezeu.

Vreau să trăiesc în unitate cu Dumnezeu şi cu alţi credincioşi.

Crezi tu că eşti aleasă ca un dar preţios al Tatălui pentru Domnul Isus Cristos?

Domnul Isus S-a rugat pentru cei ce ascultă, cred şi acceptă Cuvântul Lui.

Domnul Isus S-a rugat pentru Sine, pentru ucenici şi pentru cei ce vor crede în viitor.

Mă rog şi eu pentru mine, pentru copiii Domnului şi pentru alţii care să vină la Cristos.

Eşti tu o femeie care ascultă, crede şi acceptă Cuvântul Lui?

Noi greşim de multe ori, dar El ne iartă. Multe necazuri, descurajări, probleme, dureri, dezamăgiri, sunt prezente în viaţa noastră. Suntem într-o continuă schimbare.

În Ioan 17, Domnul Isus nu S-a rugat pentru probleme materiale, ci numai pentru probleme spirituale. De ce? Odată rezolvate problemele spirituale, vedem clar şi nevoile materiale, pe care Dumnezeu a promis că le împlineşte, dacă noi căutăm mai întâi împărăţia Lui.

Dacă te uiţi şi analizezi rugăciunea ta, pentru ce te rogi mai mult? Pentru probleme spirituale sau pentru probleme materiale?

Ai tu încredere în Dumnezeu că îţi poartă de grijă?

Cum îţi vei schimba rugăciunea, după ce ai văzut şi citit rugăciunea Domnului Isus?

 

Tu eşti darul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Cristos!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s