Eu sunt roaba Ta

rainbow heartIsaia 41

Isaia 41:9b

„Tu

eşti

robul

Meu,

te aleg

şi nu te lepăd!”

 *

Dumnezeu a prezis succesul militar al unui conducător persan cu mult înainte de naşterea şi domnia lui (împăratul Cir). Ai nevoie de mai multe dovezi ca să crezi că Dumnezeu este real, plin de dragoste şi bunătate? Te închini înaintea Lui şi-L slujeşti cu bucurie?

Ai tu dumnezei falşi pe care îi consulţi din când în când? Ce anume îţi consumă gândurile, timpul, energia şi emoţiile? Este oare un idol care nu te lasă să ai timp pentru Dumnezeu?

Dumnezeu este făuritorul istoriei. El cunoaşte toate detaliile cu mult înainte de desfăşurarea lor. Scopul Lui cu privire la naţiuni şi indivizi se va împlini.

Ce ţi-a descoperit Domnul cu privire la scopul pe care îl are pentru viaţa ta?

Cum vei răspunde la chemarea Lui? Crezi că eşti aleasă şi nu lepădată de Domnul?

Să respingem şi să negăm autoritatea Lui în istorie înseamnă să trăim sub teroarea evenimentelor de fiecare zi.

Ce te face să te înfiori şi să te temi? Situaţia economiei globale? Moartea? Viaţa după moarte? Singurătatea? Lipsa semnificaţiei? Cum înfrunţi aceste temeri? Te temi de pedeapsa Domnului?

Poţi să-ţi mărturiseşti chiar acum păcatele care te apasă şi să recunoşti suveranitatea lui Dumnezeu, Cel ce are trecutul, prezentul şi viitorul în mâna Lui, Cel ce ţine şi viaţa ta în mâna Lui.

Ne încredem în Dumnezeu pentru că El a dovedit că putem să ne bazăm pe El.

Cum ţi-a dovedit Dumnezeu că este adevărat şi demn de încredere în trecut?

Cum ţi-a dovedit Dumnezeu că este adevărat şi demn de încredere săptămâna trecută?

Cum Îi mulţumeşti? Cum te bucuri că eşti aleasă ca să fii roaba Domnului?

În care domenii din viaţa ta încă îţi mai pui încrederea în alte lucruri sau persoane în loc să-ţi pui încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu? Cum vei schimba încrederea ta în bani, soţ, internet, tv., prieteni, cărţi, sine, etc. cu încrederea în Dumnezeul cel adevărat şi suveran?

Dumnezeu este în control întotdeauna şi în toate lucrurile!

 

Doamne, inima mea alege încrederea în Tine!

Mulţumesc că m-ai ales să fiu roaba Ta!

 

Eu sunt roaba Ta

1servantIsaia 41:5-10

Isaia 41:9b

„Tu

eşti

robul Meu,

te aleg

şi

nu te lepăd!”

*

Care este răspunsul popoarelor la prezentarea puterii şi autorităţii Domnului?

Au continuat cu lucrurile lor: idolii; deşi văd, tremură şi se tem. Se încurajează unul pe altul să meargă înainte cu viaţa lor.

Cum răspund oamenii când sunt confruntaţi cu situaţii grele?

Unii strigă la Domnul după ajutor, dar nu vor să se pocăiască. Alţii se tem, ajung la panică şi boală. Cei învăţaţi se concentrează la abilităţile lor de a rezolva problema. Oamenii slabi se încred în cei mari. Cum răspunzi tu, şi care este răspunsul corect?

Cu cât străluceşte mai tare adevărul lui Dumnezeu înaintea ochilor noştri, cu atât ne apărăm mai mult de minciuni, filosofii şi lucruri. Dar dacă dumnezeii făcuţi de oameni (autoritatea omenească) sunt tot ce avem ca să interpretăm istoria şi destinul, atunci suntem cei mai nefericiţi dintre muritori.

Iată răspunsul meu (din versetele 8-10):

Doamne, mulţumesc că sunt roaba Ta, sunt aleasă, sunt sămânţa lui Avraam, prietenul Tău. Tu m-ai chemat şi m-ai ales. Tu nu mă lepezi. Tu eşti cu mine, Tu eşti Dumnezeul meu, Tu mă întăreşti, Tu îmi vii în ajutor, Tu mă sprijineşti cu dreapta Ta biruitoare, de aceea nu mă tem şi nu mă îngrijorez.

Ce îţi vei aminti când frica te cuprinde? Vrei să memorezi Isaia 41:10?

Cum se încurajează oamenii din jurul tău în momente de frică?

Cât de mare este dreapta Domnului în viaţa ta?

Cum vezi tu în viaţa ta ,,dreapta Domnului cea biruitoare”?

Pentru mine este ca un steag care înseamnă biruinţă. Când mâna Domnului mă atinge, aduce mângâiere şi biruinţă.

 

Doamne, mulţumesc că Tu alungi teama şi îngrijorarea din inima mea!

 

Ştii că tu eşti darul lui Dumnezeu?

Ştii că tu eşti darul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Cristos?

Ioan 17

Ioan 17:9b  

,,Mă rog

pentru aceia

pe care Mi i-ai dat

Tu.“

 

Te-ai gândit vreodată că tu eşti darul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Cristos?

Eu cred că am fost aleasă de Dumnezeu şi dată lui Cristos, ca un dar preţios.

Mă bucur să fiu protejată de puterea lui Dumnezeu.

Vreau să trăiesc în unitate cu Dumnezeu şi cu alţi credincioşi.

Crezi tu că eşti aleasă ca un dar preţios al Tatălui pentru Domnul Isus Cristos?

Domnul Isus S-a rugat pentru cei ce ascultă, cred şi acceptă Cuvântul Lui.

Domnul Isus S-a rugat pentru Sine, pentru ucenici şi pentru cei ce vor crede în viitor.

Mă rog şi eu pentru mine, pentru copiii Domnului şi pentru alţii care să vină la Cristos.

Eşti tu o femeie care ascultă, crede şi acceptă Cuvântul Lui?

Noi greşim de multe ori, dar El ne iartă. Multe necazuri, descurajări, probleme, dureri, dezamăgiri, sunt prezente în viaţa noastră. Suntem într-o continuă schimbare.

În Ioan 17, Domnul Isus nu S-a rugat pentru probleme materiale, ci numai pentru probleme spirituale. De ce? Odată rezolvate problemele spirituale, vedem clar şi nevoile materiale, pe care Dumnezeu a promis că le împlineşte, dacă noi căutăm mai întâi împărăţia Lui.

Dacă te uiţi şi analizezi rugăciunea ta, pentru ce te rogi mai mult? Pentru probleme spirituale sau pentru probleme materiale?

Ai tu încredere în Dumnezeu că îţi poartă de grijă?

Cum îţi vei schimba rugăciunea, după ce ai văzut şi citit rugăciunea Domnului Isus?

 

Tu eşti darul lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Cristos!

 

Cine sunt eu?

Cine eşti tu?

Cine sunt eu?

Ce trebuie să ştiu şi să cred ca să fiu puternică şi curajoasă?

Ce îmi amintesc când mă clatin pe cale?

Cum mă ajută adevărurile de mai jos ca să-mi amintesc cine sunt eu?

Sunt aceste adevăruri reale în viaţa mea?

 

Eu sunt copilul lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:1, Ioan 1:12

Eu sunt o făptură nouă în Cristos. 2 Corinteni 5:17

Eu sunt templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:19

Eu sunt cap nu coadă (stăpână nu stăpânită). Deuteronom 20:13

Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:21

Eu sunt una cu Cristos. Ioan 17:21-23

Eu sunt sare şi lumină. Matei 5:13-14

Eu sunt un locaş al lui Dumnezeu. Efeseni 2:22

Eu sunt cetăţeancă a cerului. Filipeni 3:20

Eu sunt prietena Domnului Isus. Ioan 15:15

Eu sunt iertată. 1 Ioan 1:9, Efeseni 1:7, Coloseni 1:14, 1 Ioan 2:12

Eu sunt curăţită de faptele moarte ca să slujesc Domnului. Evrei 9:14

Eu sunt izbăvită de sub puterea întunericului. Coloseni 1:13

Eu sunt răscumpărată. 1 Petru 1:18, Galateni 3:13

Eu sunt preaiubită şi sunt chemată la sfinţenie. Romani 1:7, 1 Corinteni 1:2

Eu sunt binecuvântată. Deuteronom 28:1-14, Galateni 3:9, Efeseni 1:3

Eu sunt victorioasă. 1 Corinteni 15:57

Eu sunt liberă. Ioan 8:31-33

Eu sunt puternică. Efeseni 6:10

Eu sunt moartă faţă de păcat. Romani 6:2,11, 1 Petru 2:24

Eu sunt biruitoare. Romani 8:37,  Apocalipsa 21:7

Eu sunt moştenitoare. Romani 8:17

Eu sunt împlinită, mulţumită. Coloseni 2:10

Eu sunt răstignită împreună cu Cristos. Galateni 2:20

Eu sunt în viaţă împreună cu Cristos. Efeseni 2:5

Eu sunt împăcată cu Dumnezeu. 2 Corinteni 5:18

Eu sunt aleasă. 1 Tesaloniceni 1:4, 1 Ioan 2:12,  Efeseni 1:4, 1 Petru 2:9

Eu sunt îngrijită şi păzită ca lumina ochilor Lui. Deuteronom 32:10, Psalmul 17:8

Eu sunt vindecată. Isaia 53:6, 1 Petru 2:24

Eu sunt schimbată în asemănare cu El. 2 Corinteni 3:18, Filipeni 1:6, Coloseni 2:12

Eu sunt înviată şi pusă în locurile cereşti. (în prezenţa Lui). Efeseni 2:6

Eu sunt preaiubită şi aleasă. Coloseni 3:12, 1 Tesaloniceni 1:4

Eu sunt plină de dragoste. Coloseni 1:8

Eu sunt născută din nou. 1 Petru 1:23

Eu sunt protejată, apărată, în siguranţă în mâna Lui. Ioan 10:28

Eu sunt zidită pe temelia apostolilor. Efeseni 2:20

Eu sunt credincioasă. Efeseni 1:1

Eu sunt sigilată, pecetluită cu Duhul Sfânt. Efeseni 1:13

Eu sunt plină de nădejde, de speranţă. Efeseni 1:12

Eu sunt plină de putere ca să mărturisesc Adevărul. Fapte 1:8

Eu sunt lucrarea mâinilor Lui. Efeseni 2:10

Eu sunt roditoare. Ioan 15:16, Ioan 15:5

Eu sunt născută din Dumnezeu şi păzită de cel rău. 1 Ioan 5:18

Eu sunt binecuvântată cu un duh de putere, dragoste şi chibzuinţă. 2 Timotei 1:7

Eu sunt într-o lucrare bună. Filipeni 1:6

Eu sunt întărită, unsă şi pecetluită. 2 Corinteni 1:21-22

Eu sunt chemată la o lucrare. Romani 8:28

Eu nu sunt lăsată, nici părăsită, niciodată. Evrei 13:5b, Deuteronom 31:6

 

Eu îi aparţin lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:19-20

*