Promisiunile din Vechiul Testament

Foarte multi oameni sarbatoresc  in aceasta luna Nasterea Domnului.

Ce spune Vechiul Testament despre naşterea Copilului?

Trebuie să încep cu Vechiul Testament?

DA!

Adevărul important este: ,,Un Împărat Salvator, a fost promis de Dumnezeu cu mulţi, mulţi, mulţi ani înainte de a se naşte.”

În cartea Genesa 3:15 avem promisiunea că Domnul Isus va zdrobi pe Satan.

Isaia 7:14 ne spune: ,,Iată fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).“

Isaia 9:6-7 ,,Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie a lui David şi împărăţiei Lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire de acum şi în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.“

Ieremia 23:5 ,,Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.”

Mica 5:2 ,,Şi tu Betleeme Efrata, cu toate că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.“

Nu uita să explici cuvintele grele şi necunoscute.

Domnul are promisiuni minunate şi pentru tine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s