Cercetează!

1 Ioan 4

1 Ioan 4:1

,,Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.“

Doamne,

mulţumesc că mă atenţionezi că nu toate duhurile sunt bune. Tu poţi să-mi dai discernământ spiritual. Tu mă poţi ajuta să recunosc proorocii mincinoşi.

Mulţumesc că mă înveţi să mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. El este trimisul lui Dumnezeu.

Vreau să mă despart de duhul lui antichrist; şi prin vorbirea mea să fie o deosebire faţă de vorbirea lumii care este condusă de anticrişti.

Mulţumesc pentru cei ce mă ascultă, deoarece văd că şi ei Te cunosc pe Tine. Tu ne păzeşti de duhul rătăcirii pentru că stăm lângă Tine şi cunoaştem adevărul.

Doamne, Tu eşti dragoste şi ne bucurăm că Ţi-ai arătat dragostea faţă de noi trimiţând pe Fiul Tău ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Tu, Doamne, ai plătit cu sânge pentru păcatele noastre.

Domnul, pentru că te iubeşte, a plătit pentru toate păcatele tale!

Cercetează toate duhurile ca să vezi dacă sunt de la Dumnezeu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s