Pasiune pentru Casa Domnului

Ioan 2:17b  

*

„Râvna

pentru

casa

Ta

mănâncă.“

 *

*

Care este atitudinea ta faţă de Casa Domnului?

Care este atitudinea ta în Casa Domnului?

Iată ce spune psalmistul:

„Doamne, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul Templului Tău. Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor! Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului. Inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo şi rândunica un cuib unde îşi pune puii…

Ah, altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude.

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere şi se înfăţişază înaintea lui Dumnezeu în Sion.

Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutăţii.

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut.

Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!“ Psalmul 84

Cum te bucuri tu la casa Domnului?

Iubeşte Casa Domnului!

Advertisement

One thought on “Pasiune pentru Casa Domnului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s