Aruncăm cu pietre?

Ioan 10:32-42

,,Isus le-a zis: ,,V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu, pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?“  Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.“  Isus le-a răspuns: „Nu este scris în legea voastră: „Eu am zis sunteţi dumnezei?“  Dacă legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, — şi Scriptura nu poate fi desfiinţată,­­– cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: ,,Sunt Fiul lui Dumnezeu! Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl. “ La auzul acestor vorbe, căutau iarăşi să-L prindă;  dar El a scăpat din mâinile lor. Isus S-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Şi a rămas acolo. Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan nu a făcut nici un semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Şi mulţi au crezut în El în locul acela.“

 

Aruncă cineva în tine cu pietre (vorbe grele) pentru că faci o lucrare?

Arunci tu cu pietre în alţii care fac o lucrare?

Cine hotărăşte dacă lucrarea e bună sau nu?

Lucrarea bună aduce credinţa în inima celor care Îl caută pe Domnul.

Cine crede, ajunge să cunoască că Tatăl este în Fiul şi Fiul este în Tatăl. Cei doi sunt una. Când noi lucrăm cu Tatăl şi cu Fiul, cei ce cred, ajung să cunoască adevărul.

Nu te teme de cei ce vor să te prindă sau să-ţi întindă curse. Domnul te va scăpa din mâinile lor. Mulţi vor vedea şi vor crede.

 

Alege credinţa în Dumnezeu în orice vreme!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s