Cetatea mea

25eIsaia 26:1-2

„Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie. Căci ai prefăcut cetatea (Babilon) într-un morman de pietre, cetăţuia cea tare într-o grămadă de dărâmături; cetatea cea mare a străinilor este nimicită şi niciodată nu va mai fi zidită.”

 

Cei răscumpăraţi vor cânta o cântare în acea zi. În contrast cu cetatea în ruină a oamenilor răi, cetatea sfântă, cetatea cea tare „Dumnezeu”, ne dă mântuirea. Zidurile cetăţii nu sunt de piatră, ci mântuirea va fi un zid şi o întăritură pe care nimeni nu o poate distruge. Este protecţie perfectă pentru cel neprihănit şi credincios. Lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare, este mai puternică şi mai sigură decât orice sistem de siguranţă omenesc sau orice mijloc de apărare. Cei care vor păstra credinţa adevărată vor intra pe porţi în cetatea care nu este proiectată, nici zidită de mâini omeneşti. Cei drepţi, cei credincioşi, care se încred în Dumnezeu pentru provizie şi salvare, vor intra. Cei ce se laudă cu meritele lor nu vor intra.

Cui dai credit pentru realizările tale? Recunoşti că tot ce eşti şi tot ce ai este de la El?

El este cetatea noastră acum şi în viitor. În prezenţa Lui suntem în siguranţă şi putem să ne bucurăm în laudă şi închinare.

Te gândeşti mereu cum va fi în acea zi?

Este Dumnezeu o cetate tare pentru tine, un loc unde găseşti protecţie, provizie, pace, siguranţă?

Cum păstrezi credinţa cea adevărată?

Te încrezi în Dumnezeu pentru nevoile zilnice?

Te încrezi în Dumnezeu pentru viitor?

Biruieşti problemele zilei prin laudă şi închinare?

Inima mea spune: Dumnezeu este Cetatea mea de adăpost!

Aruncăm cu pietre?

Ioan 10:32-42

,,Isus le-a zis: ,,V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu, pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?“  Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.“  Isus le-a răspuns: „Nu este scris în legea voastră: „Eu am zis sunteţi dumnezei?“  Dacă legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, — şi Scriptura nu poate fi desfiinţată,­­– cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: ,,Sunt Fiul lui Dumnezeu! Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl. “ La auzul acestor vorbe, căutau iarăşi să-L prindă;  dar El a scăpat din mâinile lor. Isus S-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Şi a rămas acolo. Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan nu a făcut nici un semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Şi mulţi au crezut în El în locul acela.“

 

Aruncă cineva în tine cu pietre (vorbe grele) pentru că faci o lucrare?

Arunci tu cu pietre în alţii care fac o lucrare?

Cine hotărăşte dacă lucrarea e bună sau nu?

Lucrarea bună aduce credinţa în inima celor care Îl caută pe Domnul.

Cine crede, ajunge să cunoască că Tatăl este în Fiul şi Fiul este în Tatăl. Cei doi sunt una. Când noi lucrăm cu Tatăl şi cu Fiul, cei ce cred, ajung să cunoască adevărul.

Nu te teme de cei ce vor să te prindă sau să-ţi întindă curse. Domnul te va scăpa din mâinile lor. Mulţi vor vedea şi vor crede.

 

Alege credinţa în Dumnezeu în orice vreme!