Ferice de cei cu inima curată (1)

*

Ferice de cei cu inima curată,
De cei ce au credinţa adevărată,
Ferice de cei ce trăiesc în lumină,
De cei ce sunt grâu, nu neghină!

*

Ferice de omul împăciuitor,
De cel ce nu este răzbunător,
De cel ce nu-l bârfeşte pe fratele său,
De cel ce se fereşte continuu de rău!

*

Ferice de omul cel blând şi milos,
De cel ce iubeşte pe păcătos,
Ferice de omul însetat de neprihănire,
De cel ce fuge de nelegiuire!

*

Ferice de omul ce e prigonit,
Căci cel ce vrea
Să trăiască-n evlavie,
Nu este iubit!

*

Ferice de cel ce  nu se bucură de rău,
Şi are iubire în sufletul său,
De cel ce nu-şi trage  cuvântul ‘napoi,
Chiar dacă e-ncercat de nevoi!

*

Ferice de omul cu mâinile curate,
De cel ce trăieşte-n dreptate,
Ferice de omul ce se-ngrijeşte şi de orfan,
Şi nu se închină la ban!

*

Ferice de cei care ce spun şi trăiesc,
Ferice de cei ce pe oameni îi iubesc,
Ferice de omul ce umblă smerit,
Căci el va fi mântuit!

*

Ferice de omul ce le rabdă pe toate,
Ferice de cel însetat de dreptate,
Ferice de cel ce trăieşte frumos,
Avându-L model pe Domnul Hristos!

27/04/2013 Socodor

Cornel Jigau

*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s