Ferice de cei cu inima curată (2)

*

 

DE AI INIMA CURATĂ…

De ai inima curată
Cum e precizat în Carte
De luminile cereşti
Sigur, tu avea-vei parte
Vei gusta din fericirea
Pregătită pentru sfinţi,
Vei respinge “beneficiul”
Ce derivă din arginţi,

*

Vei mărturisi păcatul
Ce te-a-nvins, te-a doborât
Vei deschide larg fereastra
Sufletului zăvorât
Fi-vei sincer în vorbire
Şi intens te vei ruga
Iar pe calea spre răsplată
Foarte mult vei avansa…

*

Când veni-vor valuri grele
Le vei birui uşor
Nu vei accepta nimic
Din veacul ispititor
Şi vei fi pătruns de dorul
De-a-L vedea pe Tatăl Sfânt
Care, zilnic, te-ntăreşte
Prin Lumină şi Cuvânt

*

De ai inima curată
Adevărul îl iubeşti
Eşti deschis pentru mustrare
Pentru părtăşii frăţeşti
Iar viaţa ta pe Terra
Va fi pildă de urmat
Şi în sporul în lucrare
Mult vei fi interesat.

*

Puritatea când e-n tine
E un semn că te-ai predat,
Că ai firea răstignită
Şi cu har eşti inundat
Tot aşa să mergi pe cale,
Tot aşa să te închini
Ca să poţi cânta voios
Printre flori sau mărăcini…

*

Şi-o să strângi frumoase roade
Pentru tine, pentru fraţi
O să poţi înviora
Pe creştinii întristaţi
Vei gusta din fericirea
Pregătită pentru sfinţi
Iar în lumea pribegiei
Nicicând n-o să te frămânţi.

*

17 Septembrie, 2008

George Cornici

Ferice de cei cu inima curată (1)

*

Ferice de cei cu inima curată,
De cei ce au credinţa adevărată,
Ferice de cei ce trăiesc în lumină,
De cei ce sunt grâu, nu neghină!

*

Ferice de omul împăciuitor,
De cel ce nu este răzbunător,
De cel ce nu-l bârfeşte pe fratele său,
De cel ce se fereşte continuu de rău!

*

Ferice de omul cel blând şi milos,
De cel ce iubeşte pe păcătos,
Ferice de omul însetat de neprihănire,
De cel ce fuge de nelegiuire!

*

Ferice de omul ce e prigonit,
Căci cel ce vrea
Să trăiască-n evlavie,
Nu este iubit!

*

Ferice de cel ce  nu se bucură de rău,
Şi are iubire în sufletul său,
De cel ce nu-şi trage  cuvântul ‘napoi,
Chiar dacă e-ncercat de nevoi!

*

Ferice de omul cu mâinile curate,
De cel ce trăieşte-n dreptate,
Ferice de omul ce se-ngrijeşte şi de orfan,
Şi nu se închină la ban!

*

Ferice de cei care ce spun şi trăiesc,
Ferice de cei ce pe oameni îi iubesc,
Ferice de omul ce umblă smerit,
Căci el va fi mântuit!

*

Ferice de omul ce le rabdă pe toate,
Ferice de cel însetat de dreptate,
Ferice de cel ce trăieşte frumos,
Avându-L model pe Domnul Hristos!

27/04/2013 Socodor

Cornel Jigau

*