Binecuvântare sau povară? (5)

1 trustEvrei 13:7, 17 ,,Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.”

*

Cum pot să fiu o binecuvântare pentru păstorul meu?

Trebuie să mă străduiesc să rămân curată, aproape de Domnul şi gata de slujire.

Romani 12:1-2 ne spune: ,,Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Trebuie să-i arăt păstorului meu că nu sunt mulţumită să fiu doar un membru în biserică, ci, realizez că viaţa mea aparţine lui Dumnezeu şi vreu să-L slujesc? Trebuie să-i arăt păstorului meu că nu mă mulţumesc să slujesc puţin, ci cât pot de mult?

1 Corinteni 15:58 ne spune: ,,De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”

Nu numai duminica, ci în fiecare zi prin rugăciune, Cuvântul citit şi acţiune, pot sluji biserica lui Cristos.

Dacă toţi credincioşii din biserica mea ar fi curaţi, aproape de Domnul şi gata de slujire aşa cum sunt eu, cum ar arăta biserica mea în următorii cinci ani?

*

Doamne, ajută-mă să fiu neclintită,

tare în credinţă

şi să sporesc în lucrul Domnului!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s