Mărturisirea păcatelor

1today*

Isaia 59:1-15a
Isaia 59:2a „Păcatele voastre vă ascund Faţa Lui

şi-L împiedică să vă asculte!”

*

Doamne, vin la Tine în primul rând să Te rog să mă ierţi pentru păcatele mele, nelegiuirile mele, care de multe ori pun un zid de despărţire între mine şi Tine. Cred că ele Te împiedică să îmi asculţi rugăciunile. Nu mâna Ta este prea scurtă, nici urechea Ta prea tare ca să mă audă, ci, recunosc, eu sunt vinovata. Recunosc că mâinile mele, degetele mele, gura mea, lucrările mele, gândurilele mele, cărările mele sunt rele şi sucite.
De multe ori bâjbăiesc şi mă poticnesc, mormăiesc şi mă vaiet, aştept izbăvirea şi mântuirea.
Am fost vinovată şi necredincioasă faţă de Tine, Te-am părăsit, am apăsat pe alţii, am vorbit cu apăsare şi răzvrătire, am cugetat şi am vorbit cuvinte mincinoase.
Doamne, Tu ştii totul şi eşti drept în hotărârea Ta.
Doamne Isuse, Tu ai toată puterea în cer şi pe pământ şi poţi să mă eliberezi de sub puterea celui rău ca să trăiesc în ascultare de Tine. Am nevoie de puterea Duhului Sfânt în inima mea ca să biruiesc păcatul.
Doamne, în Tine mă încred ca să nu fiu dată de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă în dreptatea Ta. Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi pentru Numele Tău mă vei povăţui şi mă vei călăuzi. Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmaşii căci Tu eşti Ocrotitorul meu! (Psalm 31:1-4)
Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegea şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta am păcătuit, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta (Psalmul 51:1-4a).

Doamne, îmi pare rău, şi-mi cer iertare pentru păcatul din inima mea.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s