Ziua Domnului și pocăința

Image result for the day of the lord
Ziua Domnului și pocăința

Ioel 1:1-2:11

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Te-ai gândit vreodată cam așa: Dacă aș fi știut ce se va întâmpla, m-aș fi purtat altfel!? Deseori ne gândim că dacă am cunoaște viitorul am face alegeri înțelepte. Dar, așa este? Dumnezeu a dat fiecărei persoane o conștiință, dar mulți trec cu vederea ceea ce este bine. Deși toți știm că un tânăr oricât ar fi de puternic ar putea să moară, cei mai mulți acționăm ca și cum am fi nemuritori. Dumnezeu ne-a descoperit că istoria omenirii se va sfârși în judecata celor necredincioși și în binecuvântarea celor credincioși. Dar cum ne înfluențează acest adevăr viața de fiecare zi?

Biblia nu lasă nici o îndoială cu privire la faptul că pământul așa cum îl cunoaștem noi, va avea un sfârșit. Vechiul și Noul Testament ne vorbesc despre o perioadă de timp pe pământ numită ,,Ziua Domnului.”

Cum descrie Ioel Ziua Domnului? Cum se ajunge la distrugerea descrisă în acest pasaj? Poți să îți amintești de o perioadă de desolare din viața ta? Cum ai răspuns? Care a fost rezultatul? Domnul Își cheamă poporul să trăiască într-o realitate pe care El o va judeca. Domnul ne cere o mărturisire a păcatelor autentică și o pocăință repetată.

Cartea Apocalipsa ne aduce în atenție adevărul despre zilele din urmă, când judecata lui Dumnezeu va aduce distrugerea dușmanilor și bucuria poporului lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa ne prezintă o perioadă numită ,,Ziua Domnului”. Rădăcina acestui termen merge departe în timp, pe când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov (Geneza 49), dar a devenit mai frecvent în vremea profeților (Amos, Obadia și Ioel). Când a fost folosit cuvântul ziua, într-o profeție, însemna o perioadă de timp de un an, o generație sau poate chiar o mie de ani. A început Ziua Domnului din vremea în care El a trăit pe pământ, a murit și a înviat? Va dura ea până la timpul judecății de apoi?

Domnul Isus a folosit expresia ,,zilele din urmă” și ,,ziua judecății”. Ioan 6:40: ,,Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” În lumina acestui adevăr, trebuie să fim atenți cum ne trăim viata, pentru ca în ziua de apoi să să primim acceptarea Tatălui pentru că am crezut și am rămas în voia Lui. Apostolul Petru vorbește despre Ziua Domnului când a predicat prima dată mulțimii. După 50 de zile de la învierea Domnului Isus, Petru a anunțat că Dumnezeu va turna din Duhul Lui peste poporul Lui și apoi le-a spus ce se va întâmpla în zilele din urmă.

Doamne, ajută-mă să fiu în voia Ta!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s