24 Ianuarie

24 Ianuarie

Geneza 2:1-3: ,,Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.”

Când Dumnezeu S-a uitat la ceea ce a creat, a fost foarte mulţumit. Tot universul, de la firul de iarbă până la cea mai mare stea, era perfect. Totul era frumuseţe şi armonie. A urmat odihna. Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea. Ce înseamnă că Dumnezeu S-a odihnit? A încetat Dumnezeu orice activitate (Ioan 5:17)? Este odihna o încetare a activităţilor?

Când Dumnezeu a sfinţit ziua a şaptea, a pus-o deoparte ca să fie o zi specială pentru El. De la începutul lumii, El a ales o zi pentru El, ca să fie o sărbătoare în cinstea Lui. Lumea a fost făcută într-un echilibru perfect. Un timp regulat de meditaţie şi laudă la adresa Creatorului ne reînoieşte imaginea despre Dumnezeu. Sabatul a devenit mai târziu o lege în Israel şi Moise ne scrie în porunca a patra (din cele zece porunci), în Exod 20:8.11: ,,Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

Sabatul şi circumcizia separau poporul Israel de toate celelalte popoare. Ai tu un timp pus deoparte pentru Domnul? Ai o zi specială în săptămână în care te bucuri mai mult decât de obicei de relaţia ta cu Dumnezeu? Te ajută această zi să te încrezi mai mult în Domnul, Cel ce poate să împlinească toate nevoile tale? Încetezi lucrul o zi pe săptămână? Cum sfinţeşti Ziua Domnului? Este Dumnezeu centrul bucuriei tale şi centrul bucuriei comunităţii în care te închini în această zi de odihnă? Dumnezeu a binecuvântat toată creaţia şi toată creaţia s-a bucurat de prezenţa Domnului. Felul în care respecţi Ziua de odihnă te separă în vreun fel de cei din jurul tău? Este Ziua de odihnă o zi de bucurie pentru tine?

Bucură-te în ziua Domnului şi sfinţeşte-o!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s