26 Ianuarie

26 Ianuarie

Geneza 2:4-17

Geneza 2:7: ,,Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”

Dumnezeu este Dătătorul vieţii! Într-un fel unic, Dumnezeu a pus ceva din El în om. De la început, omul a fost foarte aproape de Dumnezeu. În grădina Eden, omul a avut tot ce avea nevoie, căci Dumnezeu a pregătit totul pentru el. Grădina Eden se afla între cele două râuri:  Tigru şi Eufrat, dar a fost distrusă de potop pe vremea lui Noe. Descrierea râurilor are şi un înţeles spiritual, căci Scriptura foloseşte simbolul apei ca pe o imagine a traiului bun, a abundenţei şi a vieţii veşnice. Domnul Isus i-a promis femeii de la fântâna din Samaria un izvor de apă înlăuntrul ei, un izvor care va ţâşni în viaţa veşnică. De asemenea, Scriptura vorbeşte despre Duhul Sfânt care este apa vie. În Ioan 7:38, citim: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”  Spunea  cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El.”

Iată ce ne spune Ioan în cartea Apocalipsa 22:1-2: ,,Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca şi cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.  În mijlocul străzii ei şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.” Cartea se încheie cu o chemare pentru cei care sunt însetaţi; ei sunt invitaţi să vină şi să bea din apa vieţii. Grădina Eden este o imagine a prospeţimii, a abundenţei care este numai în Dumnezeu şi numai de la Dumnezeu. Izvoarele Lui dau viaţă pământului.

Adam a fost un om perfect. Cred că a fost foarte puternic din punct de vedere fizic, intelectual şi emoţional. Dumnezeu l-a educat şi l-a dezvoltat. Munca pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o l-a provocat şi i-a stimulat toate abilităţile. A cultivat grădina, dar nu sub presiune şi stres.

În lumea noastră, munca are conotaţii negative. De la început, Dumnezeu l-a creat pe om ca să muncească, nu să se distreze. Domnul ne-a dat minte şi judecată ca să lucrăm pentru beneficiile noastre. Adam trebuia să păstreze grădina frumoasă şi în ordine. Omul Îl glorifică pe Dumnezeu atunci când are o atitudine corectă faţă de munca lui sau munca altora! În Efeseni 2:10, citim: ,,Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Ce lucru îţi cere Domnul să faci? Care este atitudinea ta? Slujeşti cu toată inima ta? Coloseni 3:23, spune: ,,Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.” Vei trăi conform celor spuse în acest verset? Trebuie să-ţi schimbi atitudinea în ceea ce priveşte lucrarea mâinilor tale?

Cred că Adam a ştiut mai multe lucruri decât cele ştiute de noi despre creaţia lui Dumnezeu (galaxii, ecosisteme, păduri, râuri etc.). Viaţa lui spirituală a fost la cea mai mare înălţime, căci stătea de vorbă cu Dumnezeu în fiecare dimineaţă, în răcoarea zilei. Adam L-a cunoscut pe Dumnezeu, a văzut că El este Creatorul atotputernic, dar a simţit că El este şi Cel ce poartă de grijă.

Contează enorm atitudinea ta faţă de muncă!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s